Topraklama

Topraklama raporu örneği

Topraklama ölçüm raporu;

meger ölçü aleti ile yapılır. Topraklanma da mutlaka kalibrasyonunun yapılmış olması gerekir. Topraklama raporu, yüksek gerilimde (YG) ve binalarda topraklama ölçümü raporu vardır. Topraklama ölçüm raporu; özel şirketlerde, kamu alanlarında, yerel idarelerde (belediyelerde) geçerlidir. Aşağıda örnek topraklama raporu verilmektedir.

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

YG de Topraklama Ölçme Protokolü

Binalardaki Topraklama Tesisleri Ölçüm Raporu Örneği

YG’DE ÖLÇME PROTOKOLÜ ÖRNEK FORMU

YG’de Topraklama Tesisatının Ölçümü ile ilgili ön bilgiler

Şebeke…………………………………….   Cadde: …………………………………..  Nr:…………………. İletken: ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………. Pozisyon: ………………………….. Direk Numarası: …………………………………………….. Tesisat: ………………………….. …………………………………………………….      Tip:………………..

Topraklama tesisini çizenin adı,soyadı, ünvanı: ……………………………………………………….

Topraklama tesisinde ölçme yapanın adı,soyadı, ünvanı:……………………………………………

Ölçüldüğü tarih: ……………………………………………………………………………………………………

Topraklama Sahasının Durum Planı:

Ölçme ile ilgili veriler

Toprağın cinsi: …………………………….

Özgül toprak direnci: …ΡE……………………….. Ω.m Topraklayıcının uzunluğu: …………..m  Topraklayıcının kesiti: ………………………….mm²

YG’DE TOPRAKLAMA  DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ

Ölçme tarihi Toprağın durumu(kuru, nemli ıslak) Parafudr topraklama direnciΩ İşletme topraklama direnciΩ Trafo binası koruma topraklama direnciΩ Trafo binası koruma direnciΩ Trafo ayırıcı direği koruma topraklama direnci Ω AGT+YGT∑Ω

Sonuç:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bir sonraki deney tarihi:…./…../…….                                                                               Tarih Yukarıdaki değerlerin doğrulu teyit edilir

Topraklamada Kullanılan simgeler:

YGT (Yüksek Gerilim Topraklaması

AGT (Alçak Gerilim Topraklaması)

l: Topraklayıcının uzunlugu (m)

h: Topraklayıcının derinliği

(m) Derin topraklayıcı: Ring topraklayıcı: Temel topraklayıcı:

Yüzeysel topraklayıcı:

Yıldız topraklayıcı:

Ölçme yönü:

BİNA TOPRAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILACAK GÖZLE MUAYENE, DENETLEME ve ÖLÇMEYE İLİŞKİN ÖRNEK FORM 

TESİSATIN TANIMI

Bina Adresi: ………………………………………………………………………………………………………..

Proje Onay Tarihi / No’su: …………………………………………………………………………………………..

Elektrik Tedarik Eden Kuruluş Adı: …………………………………………………………………………………

Şebeke Gerilimi:……/.…..Volt

Şebeke Tipi:

 • TN Sistemi
 • TT Sistemi
 • IT Sistemi

KONTROLÜN NEDENİ:

 YENİ TESİS  GENİŞLETME  DEĞİŞİKLİK DÜZELTME  TEST TEKRARI

 

A.GÖZLE MUAYENE

 • İşletme elemanlarının çevre koşullarına uygun olarak seçimi
 • Ana potansiyel dengelenmesi PE ve PEN iletkenleri
 • İletkenlerin yerleştirilmesi
 • Topraklanma iletkeni
 • İletkenlerin işaretlenmesi (etiketlenmesi)
 • Su boru hattı
 • PE-N iletkenlerinin karşılaştırmaması
 • Gaz boru hattı
 • PE/PEN-L iletkenlerinin karıştırılmaması
 • Isıtma sistemi boru hattı
 • Fiş-Priz düzenlerinin etkinliği
 • Anten tesisatı
 • Zemin yalıtımı
 • Telefon tesisatı
 • PE ve PEN iletkenleri üzerinde koruma elemanı yok
 • Bilgi işlem tesisatı (varsa)
 • Küçük gerilimle koruma
 • Tamamlayıcı potansiyel dengelenmesi
 • Koruma ayırması
 • Banyo ve duş kabini
 • Direk temasa karşı koruma
 • Hatta akım koruması
 • Koruma düzenlerinin yerleştirilmesi
 • Akım devrelerinin işaretlenmesi
 • Temel topraklayıcı

Notlar:……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. DENETLEME
 • Koruma düzenlerinin bütün test butonlarının fonksiyonlarının denetlenmesi
 • Bütün ihbar düzenlerinin denetlenmesi
 • Koruma cihazlarının anma değerlerinin korudukları işletme elemanına uygun olup olmadığının denetlenmesi
 • Uygulanan topraklama tesisinin projeye uygunluğu

Notlar:……………………………………………………………………………………………………………………………

C.ÖLÇME

Ölçme Koşulları :

 • Kuru
 • Nemli
 • Islak

Kullanılan ölçme cihazları:

İmalatcı :  Tip:

Akım Devresi No:
İletken çeşidi
Boyutlar
Aşırı akım koruma cihazı
In  [ A]
Ik  [ A]
Ik  [ A] bulunan
Hata akımı koruma cihazı
In  [ A]
IAn  [ A]
IAn  [ A] bulunan
Yalıtım ölçmesi
L1-L2
L1-L3
L2-L3
L1-N
L2-N
L3-N
L1-PE
L2-PE
L3-PE
PE-N

Topraklama direnci RE.……..…….(Ω)   Topraklama gerilimi  UE…….…….(V)   Toprak   özdirenci ρE………….….( Ω.m) Bir sonraki deney tarihi:……/……/…… Yukarıdaki değerlerin doğruluğu teyit edilir.

Adı Soyadı…………………..………İmza                Tarih:…../……./…….

AG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ / ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN
İLGİLİ KİŞİ
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
ÖLÇÜM TARİHİ
HAVA DURUMU Açık                            Kapalı               Yağışlı
TOPRAK DURUMU Islak                            Nemli                Kuru
ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞUN ADI
ŞEBEKE TİPİ TT                   TN
KONTROL NEDENİ Periyodik         Tekrar               Yeni tesis          Tadilat

 

B-TESİS BİLGİLERİ

TESİSE AİT PROJE VAR MI?   Var                                       Yok
ANA EŞPOTANSİYEL BARA   Var                                       Yok
TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUNMU?   Uygun                 Uygun Değil
TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ   Ring                   Temel          Yüzeysel         Derin          Belirsiz
TESİSİN KULLANIM AMACI

 

C-ÖLÇÜM BİLGİLERİ

ÖLÇÜM CİHAZI

MARKA-MODEL
SERİ NO
HATA SINIFI
ÖLÇÜM YÖNTEMİ

 

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ

KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON ONAY TARİH VE SAYISI
GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

D-ÖLÇÜM SONUÇLARI

ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

TT SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA;

SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A)

Rx

ÖLÇÜLEN (Ω)

RA

SINIR (Ω)

SONUÇ

Rx RA

 

TT SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA;

SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A)

RX

(Ω)

AÇMA AKIMI (mA) AÇMA ZAMANI (ms)

SONUÇ

R < 50V / Ia

 

TN SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA;

SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A)

Zx

ÖLÇÜLEN (Ω)

Zs

SINIR (Ω)

SONUÇ

Zx ZS

 

TN SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA;

SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A) Zs(Ω) AÇMA AKIMI (mA) AÇMA ZAMANI (ms) SONUÇZs < 230V / Ia

 

AÇIKLAMALAR

In: Koruma elemanının anma akımı

Ia: Koruma elemanının açma akımı (B: 5 In ,  C: 10 In ,  D: 15 In )

Rx: Ölçülen topraklama yayılım direnci

RA: Hesaplanan sınır topraklama direnci (TT şebeke için RA = 50 V / Ia)

Zx: Ölçülen Çevrim empedansı

Zs: Hesaplanan sınır çevrim empedansı (TN şebeke için Zs= 230 V / Ia)

E-SONUÇ VE ÖNERİLER

F- İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

İş Güvenliği Tüzüğünün 270.-354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

ÖLÇÜMÜ YAPAN

ADI SOYADI ADI SOYADI
ÜNVANI ÜNVANI
ODA SİCİL NO ODA SİCİL NO
İMZA İMZA

 

Kaynak: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr İlgili yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir