Elektrik trafoları

Trafo çeşitleri nelerdir?

Gücün bileşenleri olan akım ve gerilimi değiştirmeye yarayan statik elektrik makinalarına trafo denir. Trafolarda enerjinin şekil değiştirmesi, bir diğer ifadeyle motorlarda olduğu gibi elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşmesi söz konusu değildir.

Transformatörler faz sayısına göre tek fazlı trafo, üç veya çok fazlı trafolar olarak sınıflandırılabileceği gibi nüvenin yapısına göre çekirdek tipi, mantel tipi ve spiral çekirdek tipi olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca sargı şekline göre silindirik sargılı ve dilim sargılı olarak isimlendirilirken, sargı durumuna göre iki sargılı veya oto trafosu olarak ikiye ayrılırlar. Trafolarda soğutma amacıyla hava, su veya yağ kullanılır. Dolayısıyla soğutma malzemelerine göre de trafolar üç grupta toplanabilir.

Transformatör çeşitleri; gerilimi yükseltme ve düşürme diye iki şekilde trafo imalatı yapılır;

 1. Yükseltici transformatör
 2. Düşürücü transformatör

Nüve tipine; 

Nüve tip transformatörler üç grupta toplanır;

 • Dağıtılmış tip
 • Çekirdek tip
 • Mantel tip

Çalışma ortamına; 

Trafoların boyutları ile ilgili, çeşitleri çok olan elektrik devre elemanıdır. Her yerde elektrik enerjisi dönüştürülmesine gerek duyulur. Bundan dolayı bütün çalışma ortamlarında mutlaka trafolar kullanılmalıdır. Transformatörlerin kullanım alanları ortam koşullarında soğuğa, sıcağa, yağmura, su basıncına, toza ve suya karşı etkili biçimde korunmasıdır. Bunlar da;

 • Su altı tipi
 • Platform tipi
 • İç mekan tipi

Yer altı tipi transformatörler diye gruplandırılır.

Faz sayısı; 

Bu transformatör faz sayısına göre ;

 • Tek fazlı trafo
 • Çok fazlı trafo olarak iki grupta toplanır.

Yükseltici Transformatör

Yükseltici transformatörlerin büyük bir kısmı elektrik santralerinde alternetörlerin ürettikleri belirli gerilimi, yüksek gerilime çevirmede kullanılır. Yükseltici transformatörler de; bobinde primer sayısı, sekonderdeki sarım sayısından az olur. Primerin voltajı da sekonder voltajından az olur. Akım primerde sekonderden fazladır. Yurdumuzun çeşitli santrallerinden elde edilen alternetif gerilim 154000 volt gerilime yükseltilerek (yükseltici trafolar) hava hatları ile enerjinin kullanılacağı yere iletilir.

Düşürücü Transformatör 

İletilen yüksek gerilimi normal gerilime (220volt- 110volt) düşürmede kullanılır. En çok yaygın olarak kullanılan transformatör çeşididir. Alçaltıcı transformatörlerde; bobinde  primer sarım sayısı, sekonderdeki sarım sayısından çok olur. Yine primerin voltajı sekonderin voltajından çok olur. Akım primer de, sekonderden azdır. Alçaltıcı transformatörler demir parçalarını ergitmede, elektirik kaynağı yapmada, punta kaynağında kullanılır.

Ölçü Trafoları

ölçü transformatörleri ….. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Akım Trafosu

Akım trafosunun önemli özellikleri; …..Detaylı bilgi için tıklayınız.

Alçak Gerilim Trafosu

Alçak gerilim trafosunun, çıkış gerilimleri fazlar arası 400Volt’ dur. Kuru trafo fabrikalarda ve işyerlerinde kullanılır.

Orta Gerilim Trafosu

Enerji transferlerinde en çok kullanılan trafodur. 3 – 36 kvolt olan tesislerde daha çok kullanılmakla birlikte kuru tipleri kullanılır. Soğutma durumuna göre çeşitleri;

 • Kuru tip trafo
 • Yağlı tip trafo

Gerilim Trafosu

Gerilim trafosu nedir? …..Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kuru Trafo

Kuru tip trafolar……. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yağlı  Tip Trafo

Yağlı tip trafo.……Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yağlı trafo çeşitleri

İzolasyon Trafosu

izolasyon trafosu ……. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Scott Sistemi Transformatör 

Bir fazlı iki adet transformatörden meydana gelmiş bir bütün içinde, 3 fazlı bir gerilim sistemini 2 fazlı bir sisteme veya 2 fazlı bir sistemi 3 fazlı bir sisteme dönüştürmeye yarayan sargı montajıdır.

Döner Alanlı Transformatör 

Sargıların içlerinden uygun akımlar geçtiği zaman döner manyetik alanlar meydana getirecek şekilde yerleştirilmiş çok fazlı transformatör çeşididir.

Sütunlu Transformatör  

Manyetik devresi sütun şeklinde olup iki veya birçok çekirdekten meydana gelen transformatör çeşididir.

Leblanc Sistemi Transformatör  

3 fazlı bir transformatörde, 3 fazlı bir gerilim sistemini 2 fazlı bir gerilim sistemine veya 2 fazlı bir gerilim sistemini 3 fazlı bir gerilim sistemine dönüştürmeye yarayan sargı montajı.

Trafo firmaları tarafından imalatı yapılan trafo çeşidine, kalitesine, gücüne bağlı olarak trafo fiyatları değişmektedir.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir