Hidrolik akışkanlar, hidrolik gücün iletilmesinde kullanılan hidrolik akışkanlar, aynı zamanda hidrolik devre elemanlarının yağlanmasını ve soğutulmasını sağlar. Hidrolik akışkan olarak suyun kullanılmasında kaynama noktası, donma noktası, korozyon ve düşük viskozite gibi problemlerle karşılaşılır. Bu problemlerin ortadan kalkması için bazı karışımlar (yağ, glikol gibi) ilave edilir.

Hidrolik Yağ

Madenî yağlar, en çok kullanılan akışkan yağlardır. İçerisine katkı maddeleri ilave edilerek kullanım süresi ve dayanıklığı artırılır. Hidrolik sistemlerde yağ büyük bir önem teşkil eder. Özellikle hidrolik sistem yağı kullanılmalıdır. Hidrolik yağ seçerken önemli olan ekipman üreticisinin tavsiye ettiği yağı kullanmaktır. Sisteme ve çalışma şartlarına uygun hidrolik yağ seçimi yapılmalıdır.

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda enerji verimliliği: Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. ... Daha fazla

Asansör bakım ve işletme yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. ... Daha fazla

otomasyon nedir

Otomasyon endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile yapılan bir işin insan ile makina arasında paylaşılmasına otomasyon denir. ... Daha fazla