AC motor

AC Motor Nedir? 

AC Motorlar, alternatif akım elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çeviren elektrik motorlarıdır. Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. Senkron tipleri ise, yüksek güç gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. AC motorlar, yani alternatif akım motorları iki grupta toplanmaktadır; asenkron motorlar (indüksiyon motorları) ve senkron motorlar.

Bütün bu motorların temel ilkesi, manyetik saclardan yapılmış bir kütlenin, döner bir elektromanyetik alan yardımıyla sürüklenmesine dayanmaktadır. Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armatür bulunmakta. Bunların ilki olan stator sabit, ikincisi ise rotor hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron motorun statoru ile aynı şekilde ve aynı yapıdadır. Birbirinden vernikle yalıtışmış manyetik saclardan oluşan bir bilezik biçimindedir, bu sacların üzerindeki yivlere üç fazlı akımlarla beslenen bir sargı sarılmıştır. Bir senkron motorda manyetik alanı, rotorun sargısını besleyen bağımsız bir doğru akım yaratır; burada rotorun çalışma hızı vardır. Bu tip motorların başlıca yetersizliği, rotorun kendi başına harekete geçememesi sorunudur. Asenkron motorun çalışması oldukça farklıdır: rotorun sargısı çok fazladır ve rotora yalnız statordan kaynaklanan tek alan akım indükler. Rotor başka hiçbir enerji kaynağına bağlı değildir. Dönme hızı “ilk çalışma dahil” ne olursa olsun, mekanik bir kuvvet çifti sağlar; düzenli çalışma sırasında bu hız senkron hızından yani döner alan hızından farklıdır. Bu hız farkı motorun üzerindeki yüke bağımlı olmaktadır.

Sincap kafesli motorlarda sargı, yapraklı bir rotorun yivlerine yerleştirilmiş bakır veya aluminyum çubuklardan oluşmaktadır. Bu yapı basit, sağlam ve uygun fiyatlıdır. Bu tip motorlar, imalat sanayinde, pompaların, aspiratörlerin ve vantilatörlerin çalıştırılmasında veya ambalajlamada çok yaygın olarak kullanılmakta olan standart aygıtlardır. İlk olarak ünlü fizikçi Nikola Tesla tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

ac motor nedir

AC Motor nasıl bulundu
Elektrik motoru, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makinedir.  Elektrik motoruyla ilgili ilk çalışmalar, Danimarkalı bilim adamı Hans Christian Orsted tarafından  yapılmıştır.  Orsted, 1820 yılında bir iletkenden geçen akımın bir manyetik alan oluşturduğunu buldu. Bu durumun tersinin de geçerli olduğunu kanıtlamaya çalışan Micheal Faraday, 1821 yılında elektrik akımını dönme hareketine dönüştüren bir aygıt yaptı.  Böylece elektrik motorunun ilk basit örneği gerçekleştirilmiş oldu.  1888 yılında Sırp asıllı ABD’li elektrik mühendisi Nicola Tesla, alternatif akım motorları için temel bir çalışma ilkesi olan döner manyetik alanı bularak ilk asenkron motoru gerçekleştirdi.

AC (alternatif akımmotoru ) motorun çalışması
AC elektrik motorları rotor ve stator olmak üzere iki ana bölümden oluşur.  Stator, motorun hareket etmeyen bölümüdür. Gövdesindeki oyuklar içerisine yerleştirilmiş iletkenlerden akım geçirildiğinde bir manyetik alan oluşturur.  Rotorda iletkenlerden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanla stator manyetik alanı etkileşime geçer ve bunun sonunda da rotor, dönme hareketi yapar.

AC motorların diğer motorlara olan üstünlükleri
* Basit yapıdadırlar,

* Sürekli bakım istemezler,
* Devir sayıları hemen hemen sabittir, yükle çok değişmez,
* Devir sayıları, frekans konverterleri yardımı ile geniş aralıkta
kolayca ayarlanabilir,
* Fiyatı diğer motor türlerine oranla ucuzdur,
* Doğru akım motorlarında görülen ark (kıvılcım) bu motorların
çalışmasında oluşmaz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir