Elektronik

Direnç değeri okuma

Dirençlerin Özellikleri ve Değerlerinin Okunması 

Dirençler elektronik devrelerin vazgeçilmez elemanlarıdır. Yaptıkları iş ise devre içinde kullanılan diğer aktif elemanlara uygun gerilimi temin etmektir. Elektronik devreler sabit bir gerilim ile çalışır ancak devrede kullanılan elemanların hepsi farklı gerilimlere ihtiyaç duyarlar. İşte bu anda dirençler devreye girer. Tüm devre içinde her eleman için farklı gerilimler kullanmak yerine uygun dirençler kullanılarak her elemana gereken gerilim dirençler üzerinde düşürülerek temin edilir.

Dirençler yapımında kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılır. Karbon dirençler ve Telli dirençler. Yine bu iki tip kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar sabit dirençler ve ayarlı dirençlerdir. Bunun yanında bazı özel dirençler de vardır (Foto direnç, Termistör).

Dirençlerin değerleri OHM ile ölçülür . Direncin değeri büyüdükce Kilo ohm veya Mega ohm olarak ölçülmeye başlanır. Bir direncin değerinin ne olduğu üzerine doğrudan yazılabileceği gibi en çok kullanılan yöntem olan renk kodları ile üzerine kodlanabilir de. Doğrudan değeri üzerine yazılmış bir direncin değerini okumak çok kolaydır ancak renk kodları ile kodlanmış bir direnci okumak için renk kodlarının anlamlarını bilmek gerekir.

Genellikle dirençler üzerinde 4 veya 5 adet renk bandı bulunur. Bu renkler direnç üzerine kodlanırken renkler direncin bir tarafına daha yakın olarak yerleştirilir. Değer okuması yaparken de renk bandının kenara en yakın olanından başlamak gerekir.

Yukarıdaki şekiller 4 ve 5 renk ile kodlanmış bir direncin görüntüsünü vermektedir.

direnç renk kodları direnç hesaplama direnç okuma

Dikkat ederseniz renkler sol taraftaki uca daha yakındır ve okumaya bu sol tarafa en yakın renkden başlanmalıdır. 4 renkli dirençlerde 1 nci ve 2 nci bantlar sayıyı 3 ncü bant çarpanı ve 4 ncü bant ise direncin toleransını verir. 

5 renkli dirençlerde ise 1, 2 ve 3 ncü bantlar sayıyı 4 ncü bant çarpanı ve 5 nci bant ise toleransı verir. 5 bantlı dirençler genellikle daha hassas değerlere sahip dirençlerdir ve özel devreler için imal edilirler.

Aşağıdaki tabloda ise renklerin rakamsal karşılıkları verilmiştir. Dirençlerde tolerans değeri olarak kullanılan renk kodları o direncin hassasiyetini verir. Örneğin tolerans değeri olarak gümüş rengi kullanılmış ise o direnç +/- %10 toleransa sahiptir ve üzerine kodlanan değerin %10 üzeri veya %10 altında olabilir demektir. Tolerans renginden hemen önce gelen renk kodu ise çarpan değerini verir. Bu değer kendisinden önce gelen sayı renk kodlarının çarpılacağı değeri verir. Çarpan renk kodundan önce gelen bütün renk kodları ise sayı değeridir. Bu renklerin karşılık geldiği rakamlar yan yana konur ve çarpan rengi ile çarpılarak direncin değeri bulunur.

direnç kodlama renk değerleri direnç hesaplama direnç okuma

Örnek 1:

1.Renk = Kahverengi
2.Renk = Siyah
3.Renk = Kırmızı
4.Renk = Altın

Sayı değeri olarak kahverengi 1, Siyah 0 olduğuna göre sayı değeri 10, çarpan rengi olan 3. Renk kırmızı olduğuna göre çarpan değeri 100′dür. Bu durumda direncin değeri 10 x 100 = 1000 Ohm yani 1 Kohm’dur. Tolerans rengi olan 4. Renkde altın rengi olduğuna göre direnç +/- % 5 toleransa sahiptir. Yani değeri 950 ohm olabileceği gibi 1050 ohm’da olabilir.

Dirençler paralel veya seri olarak birbirine bağlandıkları takdirde değerleri değişir. Birbirine seri olarak bağlı bir direnç grubunun değeri tüm dirençlerin değerlerinin toplamına eşittir.

Paralel bağlantıda ise işler tamamen değişmektedir. Öncelikle bilinmesi gereken konu paralel bağlı dirençler grubunun yeni değerinin gruptaki en küçük dirençten daha küçük olacağıdır. Eğer paralel bağlanacak dirençlerin tümünün değeri aynı ise oluşacak yeni değeri bulmak için bir direncin değerinin toplam direnç sayısına bölünmesi yeterlidir. Yani 3 adet 10 Kohm’luk direnç paralel bağlandığında ortaya çıkacak olan yeni değer; 10/3=3.3 Kohm’dur.

Farklı değerlerdeki dirençler paralel olarak bağlandığında ise sonucu bulmak için izlenecek yol şu şekildedir; Öncelikle 1 sayısı tek tek paralel bağlanacak tüm dirençlerin değerlerine bölünür, çıkan değerler toplanır ve bir (1) rakamı bu değer ile bölünür. Bu hesaplama yöntemi temelini şu formülden alır; “n tane farklı direncin paralel bağlanmasında ortaya çıkacak eş değer direnci Reş ise 1/Reş = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3+…..1/Rn) ile hesaplanır“. Daha anlaşılır olması için bir örnekle anlatmak gerekirse;

Örnek 2:

Paralel bağlanacak dirençler = 2.2 Kohm, 10 Kohm ve 100 Kohm olsun, Yapılacak işlemler sırası ile şöyle;

1 / 2.2 = 0.45
1 / 10 = 0.1
1 / 100 = 0.01

Bu değerleri birbirleriyle toplarsak;

0.45 + 0.1 + 0.01 = 0.56

Şimdi 1 rakamını bu değeri ile bölersek;

1 / 0.56 = 1.79 Kohm eder.

Formül içinde yazarsak;

1/Reş = (1/2.2 + 1/10 + 1/100) şeklinde hesaplanır.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir