LoadCell kablosu nedir

Load cell kabloları

Loadcell kabloları Elektronik ve endüstriyel uygulamalarda elektronik tartı cihazlarında kullanılır. Yüksek mekanik gerilime, hava koşullarına, solvente, yağa ve yağ türevlerine karşı dirençli olan yerlerde kullanmak için TPE dış kılıflı versiyonlar gereklidir.

loadcell kablosu

Loadcell’lerde elektrik sinyali mili Volt’lar seviyesindedir. Elektronik cihaza bu sinyal iletilirken kablo yapısı çok önemlidir. Sinyal kaybı olmaması ve ortam şartlarından sinyalin etkilenmemesi gerekir. Loadcell üzerindeki kablonun kesilmemesi kısaltılmaması gerekir. Kablonun boyunun yetersiz gelmesi durumunda ek yapılacaksada Loadcell kablosu ile (Loadcell Extension cable) yapılmalıdır.

Loadcell kabloları elektronik sinyal gürültülerine, yağa, soğuğa ve aşırı mekanik yüklere dayanıklı yüksek esneklikli PUR dışkılıflı özel LOAD-CELL kabloları, esnek kontrol ve iç bağlantı kabloları endüstriyel elektronikte, veri transferinde ve elektronik amaçlı bilgi iletişiminde kullanıldığı gibi çekme-kopma cihazlarında, elektronik kantarlarda da Load-Cell kabloları olarak kullanılır. Ayrıca üzerindeki kalaylı bakır ekran dış gürültelere ve sinyallere karşı daha fazla koruma sağlamaktadır.

Load Cell Nedir?
Load Cell Nedir, demeden önce  tartının tarihine kısaca bir göz atalım.Tartı’nın kullanımı insanlık tarihinin başlangıcı kadar eskidir,bir nesnenin ağırlığını ölçmek iki ucunda kefe bulunan denge kolunun kefelere konulan nesnelerin karşılaştırılması yöntemi ile yapılmaktaydı, bu ölçüm için standard bir ağırlık gerekliydi, günümüzden neredeyse 5000 yıl önce 200 arpa tanesine eşdeğer olan bu standard ağırlık o günki altın standardını belirleyen ve altının para birimi olarak kullanılmasının başlangıcı olarak düşünülüyor.

19.Yüzyıl başlarına kadar ağırlık ölçmede kullanılan denge kollu teraziler yapılan iyileştirmelerle platform baskül’ler ve Tır kantarları gibi endüstriyel tartı’ların imalatında öncü olmuşlardır.

20.Yüzyıl ortalarında Strain Gauge (Gerinim ölçer) buluşu ile elektronik tartı’ların devrini başlatan Load Cell üretilmiş ve ağırlık ölçümünde mekanik tartı’ların yerini elektronik Tartı’lar almıştır.

Gelelim Load Cell nedir? Nasıl çalışır? Sorusuna, Load Cell alaşımlı çelik veya alüminyum malzemelerin üzerine yapıştırılan strain gauge lerin gerinimi daha fazla hissedebilmesi için belli yerlerinin zayıflatılarak üzerine yük uygulandığında oluşan gerinimi ölçmeleri ve meydana gelen elektrik sinyallerini analog-dijital çeviriciye göndererek ağırlığın ölçülmesini sağlaması Load Cell’lerin çalışma prensibi’dir, kısaca Load Cell; kantar, baskül ve terazi’lerin kalbi durumunda olan hassas elektronik ürünlerdir.

Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi ile Load Cell kullanım alanları da hızla artmıştır, günümüzde kantar ve baskül’lerin dışında otomasyon sektöründe, paketleme ve torba dolum makinalarında, otomatik kontrol terazilerinde, Tartılı etiketleme makinalarında, Kuvvet test makinalarında, madencilik alanında sürekli tartım yapan bant kantarlarında, dozajlama sistemlerinde olduğu kadar kuyumculuk ve medikal alandada oldukça sık kullanılmaktadır.

Load Cell (Yük Hücresi) Çeşitleri;
Load Cell’lerin,

Kolon baskı tipi (Compression column type) Tır kantarları ve Yüksek kapasiteli tartımlarda

Çift Lama tipi (Double Shear Beam) Tır kantarları ve Yüksek kapasiteli Silo ve Tanklarda

Lama tipi (Shear beam) Paltform Basküllerde

Kollu tip (Pancake) Kuvvet Test Makinalarında

S tipi (S type) Test Makinaları ve Mekanik kantarların elektroniğe dönüştürülmesinde

Gergi tipi (Web tension) Kumaş dokuma makinaları, Matbaa makinaları gibi merdanelerin gerginliğinin ölçülmesinde

Tek noktalı (Single point) Düşük kapasiteli platform basküller ve terazilerde

kullanılan çeşitleri vardır. Load cell’ler kapasite ve uygulama alanına göre gerinime uygun özel alaşımlı çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden üretilirler, kullanım yerleri özellikle gıda ve medikal alanlarda paslanmaz çelikten üretilen çeşitleride vardır.