iklimlendirme

Slika jel (Slica jel) rotorlu endüstriyel nem alma

Her türlü iklimlendirme sistemi (ısıtma, soğutma, nem alma ve endüstriyel klima santralleri) ihtiyacınız veya iklimlendirme genel otomasyon ihtiyaçlarında bizle iletişime geçebilirsiniz.

Slika jel (Slica jel) rotorlu nem alma lı iklimlendirme otomasyon sistemlerimiz

İklimlendirme (HVAC = Heating, Ventilating & Air Conditioning) sistemlerinin otomasyonu, Türkiye’de bina ve fabrika otomasyonu deyince akla gelen ilk kalemdir. Özellikle Klima Santralleri (Air Handling Unit) ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin düzgün, efektif ve verimli çalışması için otomatik çalışma özelliği bir zorunluluk haline gelmiştir. Farklı cihazların (pompa, vana, fan, damper, servo damper, nem kontrolü ekpmanları gibi) senaryo kapsamında sıralı ve otomatik çalışabilmesi için akıllı kontrol şarttır. Özellikle nem ve sıcaklık kontrolünde otomasyonla PID kontrolü zorunludur. Çoğu tesiste PID kontrolü yapılmayıp nem ve sıcaklık değerlerindeki dalgalanmalarla enerji kayıpları ciddi miktarlardadır. Öyleki; 1 derecelik nem farkı veya 1 derecelik sıcaklık farkı işletmelere ciddi enerji kaybı maliyeti yaratmakta ve işletme sahipleri çoğu zaman bunun farkında olmamaktadırlar. İklimlendirme kontrolü konfor ve tasarruf amaçlı olduğu kadar, temiz oda, laboratuvar, ilaç, gıda ve lojistik sanayi gibi alanlarda hem üretim hem de depolama kalitesi açısından bir zorunluluk halini almıştır.

 

Nem alma sistemlerimiz için; öncelikle işletmenizin ihtiyacına göre nem alma ünitesi gerekliliğine karar verilir. Nem alma sistemimiz içerisindeki slika jel rotoru ithal etmekte ve geriye kalan kısmı tamamen yerli olarak imal etmekteyiz. Slika jel rotor ile direk üfleme kısmında %5 lere varan kuru ama sıcak hava elde edilmektedir. Bu hava soğutularak istenen sıcaklık ve nem de proses havası olarak kullanılır. Hava debisi, ısıtma soğutma gücü ve slika jel rotor değerleri tamamen işletmenizin ihtiyacına göre hesaplamaktayız.

 

Aşağıda slika jel rotorlu nam alma sistemimizin  çalışma prensibi şekil üzerinde görülmektedir.

silikajel rotorlu nem alma sistemi çalışma şeması
silikajel rotorlu nem alma sistemi kabini

Slica jel rotor neden tercih edilir

Kurutucu rotorun icat edildiği 1950lere gidecek olursak kurutucu olarak lityum klorit kullanıldığını görürüz. Lityum kloride kimyasal bir reaksiyon ile nemi absorbe eder. Tuzla doyurulmuş rotorun dezavantajı yüksek neme dayanamamasıdır. Doymuş hava, tuzun tamamen rotordan ayrılmasına neden olarak kapasitenin düşmesine ve bunun peşi sıra nem alma cihazının da korozyonuna neden olur. Bugün gitgide daha fazla nem alma cihazında silica jel rotolar kullanılmaktadır. Silika jel su moleküllerini yüzeyinde tutarak nemi adsorbe eder. Bunun avantajı da doymuş havaya dayanabilmesi ve silika jel ile rotor kimyasal olarak bağlanmış olup bakımı da iyi yapıldığı durumlarda da 10 yıl gibi uzun ömürlü olmasıdır. 

 

Verimli çalışan bir Slika jel rotorlu nem alma sisteminde rejenerasyon hava debisi, ısıtma gücü ve değeri, rotor devir yönü ve hızı çok önemlidir.  Bu değerler doğru bir otomasyon sistemi ile sağlandığında minimum enerji ile maximum nem alma sağlanır.  idas otomasyon olarak uzun yılların tecrübesi ile işletmeler için en performanslı ve verimli klima santrali ve nem alma sistemlerini seçip kurmaktayız. 

 

Daha ayrıntılı bilgi için bizle iletişime geçebilirsiniz.