Otomasyon, Otomasyon sistemleri

Otomasyon nedir? Sektörlere göre otomasyon çeşitleri

Otomasyon, insana ihtiyaç duymadan  üretim ve hizmetin kalitesini yükseltmek amacıyla robot, makina, sensör ve bilgisayarların aynı sisteme dahil edilerek üretim ve yönetim süreci ifade eder. Bu süreçte kullanılan ekipman ve yazılımlar otomasyon sistemleri ni oluşturur.

Birden fazla entegre edilen sistem ve donanımın kurulan haberleşme ağında bir birleri ile yazılan programlar yardımı sayesinde iletişime geçerek ve sadece yazılımcılar tarafından yazılan senaryolara  tekrarlı ve kurallara uyarak  tam zamanlı ve  insan gücüne gerek duymadan yedi gün 24 saat otomatik çalışan ve izleme yapabilen teknoloji dir.

Analiz, muhakeme, manipülasyon kontrolü ve istenen hedefe ulaşma süreci. Otomasyon teknolojisi endüstri, tarım, askeri, bilimsel araştırma, ulaşım, ticaret, tıp, hizmet ve evlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomasyon teknolojisinin kullanımı, insanları ağır fiziksel emek, kısmi zihinsel emek ve sert ve tehlikeli çalışma ortamlarından kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda insan organı işlevlerini genişletebilir, emek verimliliğini büyük ölçüde artırabilir ve insanın dünyayı anlama ve dönüştürme yeteneğini artırabilir. Bu nedenle otomasyon endüstriyel, tarımsal, ulusal savunma, bilimsel ve teknolojik modernizasyonun önemli bir koşulu ve önemli bir işaretidir.

Otomasyon kavramı dinamik bir geliştirme sürecidir. Geçmişte, insanların otomasyon anlayışı veya otomasyonun fonksiyonel hedefi, belirli görevleri otomatik olarak tamamlamak için manuel işlemler yerine mekanik eylemler kullanmaktı. Bu aslında otomasyonun el emeğinin yerini aldığı görüştür. Daha sonra, elektronik ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle, özellikle bilgisayarların ortaya çıkması ve yaygın olarak uygulanmasıyla, otomasyon kavramı, yalnızca insan fiziksel emeğini değil, aynı zamanda zihinsel emeği otomatik olarak değiştirmek için makineleri (bilgisayarlar dahil) kullanmak üzere genişletildi.

Otomasyonun geniş çağrışımı en azından aşağıdaki noktaları içerir. Biçim açısından, imalat otomasyonunun üç anlamı vardır:

İnsan emeğinin değiştirilmesi, insan beyninin emeğinin değiştirilmesi veya desteklenmesi, insan makinesinin ve üretim sistemindeki tüm sistemin koordinasyonu, yönetimi ve kontrolü, optimizasyon. Fonksiyonlar açısından, insan fiziksel veya zihinsel emeğinin yerine geçen otomasyon, otomasyon fonksiyonlarının hedef sisteminin sadece bir parçasıdır. Otomasyonun fonksiyonel hedefleri çok yönlüdür ve organik bir sistem oluşturmuştur. Kapsam açısından, imalat otomasyonu sadece belirli imalat süreçlerini değil, aynı zamanda ürün yaşam döngüsündeki tüm süreçleri de içerir.

Otomasyon, birçok disiplini içeren ve yaygın olarak kullanılan kapsamlı bir bilim ve teknolojidir.

Sistem mühendisliği olarak 5 üniteden oluşur:

  1. Üniteyi programlayın. Ne yapacağınıza ve nasıl yapacağınıza karar verin.
  2. Eylem birimi. Enerji ve konumlandırma uygulayın.
  3. Algılama ünitesi. İşlemin performansını ve durumunu tespit edin.
  4. Birimi geliştirin. Algılama birimi tarafından gönderilen bilgiler karşılaştırılır ve bir komut sinyali formüle edilir ve verilir.
  5. Kontrol ünitesi. Eylem birimlerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi için bir mekanizma. Otomasyonun araştırma içeriği, teori, yöntem, donanım ve yazılım dahil olmak üzere otomatik kontrol ve bilgi işlemenin iki yönünü içerir. Uygulama açısından araştırma içeriği süreç otomasyonu, mekanik imalat otomasyonu, yönetim otomasyonu, laboratuvar otomasyonu ve ev otomasyonu içerir. Otomasyon vb.

Proses Otomasyonu:

Petrol arıtma ve kimya endüstrilerindeki sıvıların veya tozların kimyasal işleme otomasyonu. Genellikle, ısıtma fırınları, damıtma kuleleri veya tüm tesis gibi cihazları en uygun şekilde kontrol etmek için test aletleri, regülatörler ve bilgisayarlardan oluşan bir proses kontrol sistemi kullanılır. Kullanılan ana kontrol yöntemleri geri besleme kontrolü, ileri besleme kontrolü ve optimal kontroldür.

Mekanik üretim otomasyonu:

Bu, mekanizasyon, elektrifikasyon ve otomatik kontrolün birleşiminin sonucudur. İşleme nesnesi ayrık iş parçalarıdır. Erken mekanik üretim otomasyonu, mekanik veya elektrikli bileşenler veya basit bir otomatik üretim hattı kullanan bağımsız bir otomasyondu. 1960’lı yıllardan beri elektronik bilgisayarların uygulanması nedeniyle CNC takım tezgahları, işleme merkezleri, robotlar, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli imalat ve otomatik depolar ortaya çıkmıştır. Çok çeşitli ve küçük seri üretime uygun esnek bir üretim sistemi (FMS) geliştirdi. Esnek üretim sistemine dayanan otomatik atölye, bilgi yönetimi ve üretim yönetimi otomasyonu ile birlikte, bilgisayarla entegre üretim sistemi (CIMS) kullanılarak fabrika otomasyonunda ortaya çıktı.

Yönetim otomasyonu:

Bir fabrikada veya kamu kurumunda insan, finans, malzeme, üretim, ofis ve diğer iş operasyonlarının otomasyonu, bilgisayar, iletişim sistemleri ve kontrol gibi disiplinleri içeren, bilgi işleminin temelini oluşturan kapsamlı bir teknolojidir. Genel olarak, yüksek hızda büyük miktarda bilgiyi işleyebilen birden çok bilgisayar ve çeşitli terminallerden oluşan bir yerel ağ kullanılır. Hyundai, üst yönetim kararlarına alternatif çözümler sunmak için yönetim bilgi sistemleri temelinde bir karar destek sistemi (DSS) geliştirmiştir.

Sektörlere Göre Otomasyon Çeşitleri

Makina otomasyonu

Üretim süreci boyunca insan müdahalesini en az seviyeye indirilerek üretimin makinalar ile otomatik bir şekilde yapılmasıdır. Makinanın üretim senaryosu yazılan programa göre çalışmaktadır. Örnek: Dolum makinaları, cnc tezgahları ve paketleme makinaları vb.

Fabrika otomasyon sistemi

Fabrikadaki üretimi tek bir merkezden  yönetebilmek ve izlemektir.  Fabrikaların üretim proseslerinde üretime etki edebilecek birçok önemli kriter vardır.  Sıcaklık, basınç, nem, tozlama, sulama, ph, benzer  değerler izlenerek plc gibi sistemler ile üretim sürecini baştan sona kadar çalışmaktadır. Örnek: kimya fabrikaları, çimento fabrikaları ve süt fabrikaları gibi birçok fabrikada kullanılmaktadır.

Sera otomasyon sistem

Seralarda bulunan bitkilerin dış ortamlardan ve çevresel koşullardan etkilenmemesi için su, gübre,  ışık, sıcaklık ve nem gibi ihtiyaçların kontrollü olarak giderilmesi ve izlenmesidir.

Kümes Otomasyonu

Kümeste bulunan civciv ve tavukların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan kümes içi oksijen, kümes sıcaklığı , nem oranı ve havalandırma sistemlerinin otomatik çalıştırılması ayrıca kümesteki hayvanların günlük ve aylık oalarak su ve  yem giderlerinin raporlanması

Enerji otomasyonu

Kullanılan enerji tüketimini  kontrol altında tutarak mevcut enerjiyi en verimli şekilde izlenerek enerji ve İş gücü maliyetinin en aza indirmektir. Enerji kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi birçok tesis ve fabrikalarda  kullanılmaktadır. enerji otomasyonu doğal gaz, basınç, su sıcaklık vb enerji türlerini de kapsamaktadır.

Tarım otomasyonu

Tarımda, Sulama, gübreleme ve doğal enerji kaynaklarının ihtiyaçlar  oranında  kullanılarak  daha az enerji ve su tüketerek üretim maliyetlerinin düşürülmesini gerçekleştiren sistemdir.