Akıllı üretim ve otomasyon

Akıllı üretim ve otomasyon 

Bizlerin yerine düşünen, ihtiyaçları tespit eden ve ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini hesaplayarak gündelik yaşamımızı kolaylaştıran cihazların nihai hedefinin yaşamlarımızı kolaylaştırmak olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bizler bu cihazlara hızlıca adapte olurken, yaşam kalitemizi artıran bu ürünlere de akıllılık özelliğini atfettik. Böylece geleceğin tüm üretim sistemlerini şekillendirecek olan üretim modelinin de genel ismini belirlemiş olduk. Endüstriyel üretimin geleceğini belirlemekte olan akıllı üretimin tüm ekonomiyi yönlendirecek gücünü keşfetmek ise küçük ve büyük ölçekli firmalar açısından büyük bir sınava dönüştü.

 

akıllı üretim ve otomasyon

Makineleşmeden Boyut Değiştiriyor

Elektrik enerjisinin sanayi üretimine kazandırdığı hızın dijital teknolojiler, yazılımlar ve internet ile birleşmesiyle iş gücünün insandan makinelere kayması endüstride neredeyse tam otomasyona geçişi mümkün kıldı. Hammadde tedarikinin sağlanması, ürünlerin işlem bandındaki takibi, kalite kontrol süreçleri, üretim sonrası bakım onarımın izlenmesi birbiri ile iletişim halindeki makinalar ve ürünler sayesinde bambaşka bir boyut kazandı. Endüstriyel üretimin tüm aşamalarına yayılan kontrol mekanizması ve raporlama sistemi, verilerin bir elde toplanmasını ve analizini kolaylaştırdı. Bu sayede, üretimde hıza eklenen kontrol mekanizmalarının ve veri akışının/analizinin güçlenmesi iş gücüne yüklenen anlamı da değişime uğrattı.

Otomasyonun Yeniden Anlamlandırılması ve Akıllı Üretimde Yapay Zeka Faktörü

Akıllı üretim, akıllı fabrikalar ve akıllı ürünler olarak ortaya çıkan bu yeni iş modeli sonucunda, Sanayi Devrimi’nden bu yana makineleşme olarak görülen otomasyonun da yeniden anlamlandırılması ihtiyacı doğdu. Yalnızca üretimin kolaylaşması ve üreticilere sağladığı verimlilik ve karlılık değil, insan makine ilişkisi de yeni bir boyut kazandı. Artık otomasyonu yalnızca makinelerin üretim bandında üstlendiği seri üretimin standart hareketi olarak değil, makine-ürün-üretici ve kullanıcı arasındaki diyaloğu sağlayan unsurların bir bütünü olarak adlandırıyoruz. Otomasyonun akıllı üretime kazandırdığı işlerlikte en önemli payı üretim esnasında ve sonrasında hem endüstride hem insanların gündelik yaşamında kolaylaştırıcı etkisini gösteren yapay zeka aldı. Bireyler, yeni otomasyon döneminde akıllı üretimin akıllı cihazları sayesinde, alışverişten, iletişime, ulaşımdan, sağlık hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda hissetmeye başladı. Böylece yapay zeka, endüstrinin akıllı üretimde ihtiyaç duyduğu bir unsur olmaktan öteye geçerek, bizlerin yerine düşünen kolaylaştırıcılar olarak gündelik hayatlarımıza ulaştı.

Akıllı Üretim ve Otomasyonun Gelişimi Nasıl Sağlanıyor?

Makineler, ürünler ve kullanıcılar arasındaki iletişimin yeniden tanımlandığı akıllı üretim modelinde, büyük bir hızla gelişen otomasyon süreçlerini geliştirmek ve kusursuzlaştırmak şüphesiz yepyeni bir mecra olan Endüstri 4.0’a dönük mühendislik çalışmalarını gerektiriyor. Bu anlamda yatırımcılar ve devlet katkıları tarafından desteklenen Ar-Ge çalışmaları akıllı üretimin açısından hayati öneme sahip. İnovasyon ve teknoloji merkezlerinde, kuluçka merkezlerinde dijital ve teknolojik dönüşümü birçok farklı açıdan yorumlayan mühendislik çalışmaları otomasyonun gelişmesinde büyük rol üsteleniyor.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir