Elektrik potansiyeli

Elektrik potansiyeli nedir?

Elektrik potansiyeli yüklü bir cisim bir elektrik potansiyeline sahiptir. Elektrik potansiyeli olan bir cisim, potansiyelinin miktarına bağlı olarak çevresine bir elektrik alanı uygular.

Potansiyel ve Gerilim

Elektrik potansiyeli yada elektrostatik potansiyel, bir elektriksel alan içerisindeki herhangi bir noktada birim elektriksel yük (+1 C) başına düşen elektriksel potansiyel enerji‘dir. Herhangi bir noktadaki elektriksel potansiyel olarak da tanımlanır.

Skaler bir büyüklüktür. U ile gösterilir, birimi Volt‟tur.

Elektrik alanı içindeki bir noktadaki elektrik yüklenmesi sonucu meydana gelen şarj olayı elektrik potansiyelidir.

Q yükünün alanı içerisindeki A noktasındaki elektrik potansiyeli

elektrik potansiyeli

UA = k . ( Q / rA ) formülü kullanılır.

Buradaki işaretlerin anlamları:

UA : A noktasının potansiyeli (volt)

k : Yükün bulunduğu ortama ve kullanılan birim sistemine bağlı olan katsayı ( k = 9.109 N.m2 / C2 )

Q : Elektrik yükü (Culon)

rA : A noktasının Q yüküne olan uzaklığı (metre)

Potansiyel, skaler bir büyüklük olduğu için birden fazla yükün bir noktada meydana getirdiği potansiyel, yüklerin o noktada meydana getirdikleri potansiyellerin cebirsel toplamına eşittir.

Pozitif birim yükünü, elektrik alanının herhangi bir noktasından bir başka noktasına götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe, bu iki noktanın potansiyel farkı denir.

UAB = UB – UA ( Q yükü A noktasından B noktasına gitmiş ise )

UAB = UA – UB ( Q yükü B noktasından A noktasına gitmiş ise )

Elektrik Potansiyeli ile Elektriksel Potansiyel Enerji Arasındaki Bağlantı

Bir noktasal “Q1” yükünün meydana getirdiği elektrik alanı içindeki “A” noktasında meydana gelen birim Elektriksel yük (+1 C) başına düşen elektriksel potansiyel enerji’ye; “A” noktasının elektrik potansiyeli denir.

A” noktasında “Q2” yükünün bulunduğunu düşünürsek:

U”  potansiyel enerji formülünü, “VA” formülündeki “U” değerinin yerine yazarsak, Elektrik potansiyeli formülü aşağıdaki biçimde olur:

Burada;

VA“: Elektrik potansiyeli birimi; Volt (V)

U“: (bazı kaynaklarda “EP” sembolü ile gösterilir): Elektriksel potansiyel enerji birimi; Joule (J)

Q“: Elektriksel yük birimi; Coulomb (C)

d“: “A” noktasıyla “Q1” yüklü noktasal cisim arasındaki uzaklık birimi; Metre(m)

k“: sabit.

Noktasal bir yükün herhangi bir noktada meydana getirdiği elektrik potansiyeli formülü

Noktasal “Q1” yüklü bir cismin kendinden “d” kadar uzaklıkta bulunan bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyelinin değerini veren bağıntıdır.

Burada;

VA“: Elektrik potansiyeli, Volt(V) biriminde.

U“: (bazı kaynaklarda “EP” sembolü ile gösterilir): Elektriksel potansiyel enerji, Joule(J) biriminde.

Q“: Elektriksel yük, Coulomb(C) biriminde.

d“: “A” noktasıyla “Q1” yüklü noktasal cisim arasındaki uzaklık, Metre(m) biriminde.

k“: sabit.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir