Elektromanyetik debimetre

Elektromanyetik debimetre nedir?

Elektromanyetik Debimetre çalışma prensibi, Faraday Kanunu ile açıklanır. Bu kanuna göre manyetik bir alan içerisinde bulunan ve içinden akım geçmesi sebebiyle üzerinde oluşan gerilim, bu iletkenin hızı ile doğru orantılıdır. Alan bobinlerinin ortaya çıkarmış olduğu manyetik alan içerisine düz bir boru yerleştirilmiştir. Sıvılarla temas eden elektrotlar, manyetik alana doksan derecelik dik açı ile yerleştirilmiştir. Bu sayede hızın parametreleri olan gerilimin ölçülmesi sağlanmıştır. Ölçülen gerilim geçen debinin göstergesidir çünkü boru içindeki alan sabittir.

debimetre flowmetre

Başta arıtma tesisleri olmak üzere tüm alt yapı tesislerinde kullanılan mekanik ekipmanlar teknolojideki gelişmelere bağlı olarak daha çok tercih edilmekte, arıtma tesisleri bedeli içindeki payları günden güne çoğalmaktadır. Bundan dolayı mekanik ekipmanlar gereğine uygun tarzda seçilmeli, mekanik taslaklar, inşaat esnasında üretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yüklenici firmalar tarafından dikkatle hazırlanmalı ve bu firmalar tarafından kontrolleri titizlikle yapılmalıdır. İyi yapılmamış bir mekanik proje inşaat maliyetlerini çoğaltacağı üzere, mantıklı tercih edilmemiş mekanik ekipmanlar tesisin verimini düşürerek enerji giderlerini artıracaktır.

Zaman içinde metot tekniğinin, yani mekanizma ve biyonik tekniklerinin tesislerdeki önemi belirgin şekilde artmıştır.

Artık bugün tüm tesislerin yapımı ve işlevi, metot tekniğine göre planlamaya müstenit olarak makine ve elektronik teknolojileri ile belirlenmektedir. Uygulanacak tekniklerin özellikleri, kullanılacak makine tekniği tarafından belirlenecektir. Bu nedenle bir tesiste inşaat planlamasından önce makine tekniğine dair planlamaya ve ihaleye öncelik vermek gerekir.

Elektromanyetik Debimetre Avantajları

Bu bilgileri göz önünde bulundurarak firmamız seçilen ekipmanların kalitesine oldukça önem vermektedir. Elektromanyetik debimetreler akışkanın iletken olması şartı ile debi ölçümünde en çok tercih edilen ürünlerdendir. İç bloğunda döner parçanın bulunmaması, iç kaplamanın akışkanın aşındıramayacağı malzemeden tercih edilebilmesi büyük avantajdır. Ölçüm yaparken basınç kaybına sebep olmaması ve muhteşem bir performans göstermesi nedeniyle bir çok alanda tercih edilmektedir. Elektromanyetik debimetreler anlık ve toplam geçen akış miktarının gösterirler ve buna bağlı olarak da elektriksel sinyal üreterek otomasyon sistemine veya mevcut prosese debi bilgisini aktarırlar.

Ne Tür Bir Debimetre

Elektromanyetik debimetreler kullanım alanlarına ve kullanıcı tercihlerine göre ayrılmaktadır. Daldırma tip elektromanyetik debimetreler göstergeli ya da göstergesiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Daldırma tip elektromanyetik debimetreler boruların içinden geçen sıvıların iletken olması şartı ile debi ölçümü belirlenmesinde en fazla tercih edilen ürünlerden biridir. Akıntı tüpünde yahut akış mekanizmasında oynar parçanın olmaması, ıslak kısımların ve ölçüm elektrotlarının akışkanın aşındıramayacağı malzemeden seçilebilmesi, basınç kaybının sıfıra indirgenmesi ve kusursuz bir performans sergilemesi sebebiyle birçok mecrada tercih edilmektedir. Elektromanyetik debimetreler irtibatta olduğu hattan anlık ve toplam geçen akış miktarını hesaplayıp, ölçmüş olduğu debi değerlerini de elektriksel sinyal aracılığı ile çevresel sistemlere aktarmaktadırlar. Elektromanyetik debimetreler pek çok firma tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Örnek olarak Arıtma tesislerinde debi ölçüm kontrolü sistemleri önemli bir yer tutmaktadır. Bunların dışında Kimya ve Petrokimya sektörlerinde kullanıldığı gibi Gıda ve Tekstil sektörlerinde de kullanılmaktadır. Ayrıca kağıt üretim sektörlerinde, santrallerde, su dağıtım şebekelerinde ve tarım sulama sektörlerinde de elektromanyetik debimetrelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Daldırma Tip Elektromanyetik Debimetreler

için hat üzerine sadece montajı yapılacak olan debimetrenin gireceği kadar alanda bir kesit oluşturulur. Ölçüm yapacağı borunun ölçüm aralığı 1″ ile 48″ aralığında olmaktadır. Daldırma tip elektromanyetik debimetreler, tüm hatta etki etmeden yalnızca istenilen bölgeye müdahale etmek koşulu ile ölçüm almaya hazır olduğu için diğer debimetrelere göre kullanımı kolaydır. Kullanılan akışkanın yoğunluğu cihazın ölçümlerinde probleme yol açmaz. Elektromanyetik debimetre fiyatları modelin sahip olduğu özelliklere ve elektromanyetik debimetre ölçüleri çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir