Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu nedir?

Yaşantımızın en önemli ögelerinden biri enerjidir. Enerji, iş yapabilme gücüdür. Yaşam boyunca kullandığımız başlıca enerji kaynakları; elektrik, su, doğal gaz, petrol, kömür ve güneştir. Enerji tasarrufu, üretimde ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaşması adına her yıl ocak ayının 2. haftası “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Enerji tasarrufu,

(Enerji verimliliği) tüketilen enerji miktarının, üretimdeki kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi ile mümkündür. Aynı zamanda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu; buhar, hava, gaz, ısı ve elektrik enerjisi kayıplarını önlemek, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. Bu konuda Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Enerji tasarrufu  tüm dünyanın en önemli bir sorunudur. Enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmek adına  sürdürülen çalışmalar en iyi şekilde topluma yansımalıdır. Doğal enerji kaynakları en büyük önemi taşıyan faktörlerdir. Günümüz de elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar yenilenemeyen enerji kaynakları (kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer enerji) ve yenilenebilen enerji kaynakları (odun, bitki atıkları, tezek, jeotermal enerji, güneş, rüzgâr, hidrojen, hidrolik, gelgit ve dalga enerjisi) şeklinde sıralanmaktadır. Enerjinin fazla ve gereksiz yere kullanılması sonucu, doğal kaynaklar hızla tükenmekte, çevremiz kirlenmekte ve maliyetler artmaktadır.

Dünyamızda toplam karbondioksit salımının % 80’inin enerji üretimi ve tüketiminin bir sonucu olduğu ortaya çıkmıştır. Enerji üretim alışkanlıklarında yapılacak doğa dostu seçimler ve tüketim alışkanlıklarında yapılacak enerji verimliliği uygulamaları ile iklim değişikliğinin engellenmesine, karbondioksit salımının azaltılmasına ve gelecek nesillere bırakacağımız dünyadaki yaşam kalitesinin artmasına büyük katkılar sağlamış oluruz. Enerji tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalı ve en ekonomik şekilde gündelik hayatta da uygulanmalıdır. Enerji tüketimindeki azalma aynı zamanda enerji üretiminde de azalmaya neden olacağından atmosfere salınan sera gazlarının da salınımını azaltacaktır.

Doğal kaynakların verimli ve doğru kullanılması zorunluluk olmalıdır. Sürdürülebilir enerji, doğal kaynakların kendilerini yenileyebilmesi ve çevreye en az zararı vererek enerji üretebilmenin en doğru yöntemidir. Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen  enerjisi olarak sıralanabilir.

Türkiye için büyümek ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak yaşamsal açıdan çok önemlidir. Büyümek için sanayileşmeye gerek vardır. Sanayileşme için ise ucuz, temiz ve kesintisiz enerjiye, enerji için ise finans, teknoloji ve insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Evde ve iş yerlerinde yürütülen faaliyetlerde de enerji tüketen araçlar kullanılmaktadır. Aydınlatma, temizlik, ısınma kişisel bakım, eğlence, dinlenme ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için insanlar enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar.

Enerji Kaynaklarını Tasarruflu Kullanmak İçin Neler Yapmalıyız?

Günümüzde enerji kaynaklarının giderek azalması ve fiyatlarının yükselmesi, ev ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde aileleri ekonomik yönden olumsuz olarak etkilerken, toplumsal kaynakların sürdürülebilirliğini de sınırlandırmaktadır.

Enerji tasarrufu için yenilenebilir enerji yatırımları artmaktadır.Dünyanın daha temiz bir çevreye ulaşması için yenilenebilir (sürdürülebilir) enerji  kaynaklarının üretim ve kullanımı konusunda uluslararası boyutta çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle bunların yaygınlaştırılması konusunda da çalışılmaktadır.

Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisidir. Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah artışına paralel olarak enerji tüketimi kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir. Enerjinin en tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılması bir zorunluluk olmalıdır. Enerji tasarrufu için enerji kaynakları, ekonomik ve verimli kullanılmalıdır. Bu da geleceğimiz için enerjinin daha fazla süre kullanmasını sağlar.

Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Boş yere ve lüzumsuz kullanmak, işe yaramayacak şekilde bina ve evlere yerleştirilen aydınlatıcıları kullanmak elektrik israfı demektir. Yaşantımızda enerji tasarrufunu sağlamak mümkündür. Örneğin; evde enerji tasarrufu yaparak. Evlerde tüketilen enerjinin %15‘ini buzdolabları harcamaktadır. Bundan dolayı Avrupa Birliği normlarına uygun olarak geliştirilen A+ beyaz eşyalar kullanılması daha doğru olacaktır. Çamaşır makinelerinde çamaşırlar uygun programda çalıştırılmalıdır. Enerji verimliliği açısından aydınlatma sistemlerinin ve özellikle LED’lerin kullanılması ile ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Evde Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Evde enerji tasarrufu; enerjinin akıllıca kullanılması ve gereksiz enerji tüketimini önlemekle olur. Enerji ihtiyacı ve kullanımı konusunda sorumluluk ailede başlamalıdır. Çünkü toplumda aileler, enerji kaynaklarının kullanımı ve tüketiminde rol oynayan en önemli tüketici faktörlerden birisidir. Kullanılacak ürünler seçilirken ve bunları kullanılırken enerji tasarrufu ve verimliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Kış günlerinde evlerin sıcaklığını 1 derece düşürerek %5-7 yakıt tasarrufu sağlanabilir.
 • Binalarda enerji verimliliği de çok önemlidir. Pencereler ve kapılar, evinizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısı cam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmakta bu durumda da yakıt tasarrufu sağlanabilir.
 • Aydınlatma için evlerdeki ampulleri enerji tasarruflu olanlarla (floresan lamba) ile değiştirerek %80 daha az enerji tüketilebilir. Floresan lambalar akkor lambalara göre 10 -15 kat daha uzun ömürlüdür. 40 watlık bir florasan lamba 100 wattlık bir akkor lambadan daha fazla ışık üretir.
 • Elektrikli aletleri satın alırken enerji sınıflarının yüksek olmasına dikkat edin. Evlerdeki beyaz eşya ve elektrikli diğer aletleri A ve yukarı enerji tüketimli ürünlerle değiştirerek %60’a varan enerji tasarrufu sağlanabilir. Unutmayalım ki evlerdeki enerji tüketiminin %46’sını beyaz eşyalarınız oluşturmaktadır.
 • Elektrikli süpürgelerinin torba veya haznelerini sık sık temizlemek hem temizliğin kısa sürmesini hem de süpürgenin emiş gücünü artırarak enerji tasarrufuna yardımcı olur.
 • Bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak yılda yaklaşık 40 ton su tasarrufu yapılabilir.
 • Yemek pişirilirken tencere ve tavalarda kapak veya düdüklü tencere kullanarak, fırın çalıştığı zaman kapağını sık sık açmayarak enerji tasarrufu sağlanabilir.
 • Dişleri fırçalarken veya traş olurken suyu kullanmadığınızda musluğu kapatarak her seferinde 15 litreye kadar su tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Banyoda duş süresi birkaç dakika azaltılarak sudan %30 su tasarruf edilebilir.
 • Saçlarınızı saç kurutma makinası ile kurutmadan önce havlu ile iyice kurularsanız hem saçınızın nem dengesi açısından hem de enerji tüketimini azaltmak açısından önemlidir.
 • İhtiyaç olmayan tüm şarj cihazlarını veya cihazları kapatarak veya fişten çekerek tasarruf edilebilir .
 • Televizyon gibi cihazları stand-by’da (bekleme ışığı) bırakmak yerine tamamen kapatarak %5 elektrik tasarrufu elde edilebilir.

Ev aletlerinin bilinçli ve yerinde kullanımı hem bu gereçlerin ömrünü uzatacak hem de enerji tasarrufu yapmanıza katkı sağlayacaktır. Enerji tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması ve en ekonomik şekilde gündelik hayatta da uygulanabilmesini sağlamanın önemi her geçen yıl artmaktadır. Evlerde sağlayacağımız %10 enerji tasarrufu ile, 132 milyon doların ülke ekonomisine geri kazandırılması demektir.

 

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir