Hava soğutmalı kondenser

Hava soğutmalı kondenserler

Hava soğutmalı kondenserler; Soğutma çevriminde kompresör tarafından sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklığı yükseltilmiş olan soğutucu buharından, bu noktada ısı alarak dış ortama bırakan ve böylece buharın yoğuşmasını sağlayan cihaza hava soğutmalı kondenser denir.

hava soğutmalı kondenser

Hava Soğutmalı Kondenserlerin Yapısı ve Sınıflandırılması

Kondenserin devredeki görevi; kondenser soğutucu buharından gizli yoğuşma ısısını çeker, soğutucu akışkanın sıvılaşmasını sağlar. Uygun koşullar sağlandığında kondenserdeki ısı alış verişi üç aşamada meydana gelir.

 • Kızgınlığın alınması
 • Soğutucu akışkanın yoğuşması ve aşırı soğutma (subcooling)
 • Kızgın soğutucu buharını, kondenserde soğutup yoğuşturmak için sistemin büyüklüğüne göre su veya havanın kullanılması. Soğutucu akışkan buharı, evaporatör ve kompresörden aldığı ısıyı, kondenserde su veya havaya iletir.

Hava Soğutmalı Kondenser

Kondenser de yoğuşmanın gerçekleşmesi için kondenser, bazı teknik özellikleri taşımalıdır. Özellikler;

 • Kondenserin yapısındaki malzemelerin (boru, tel veya kanatçıkların) ısı iletkenliği yüksek metallerden seçilmelidir.
 • Kondenserin çalışma şartları ve korozif ortam koşulları da dikkate alınmalı ve malzeme seçimi buna göre yapılmalıdır.
 • Verimli bir kondenser, birim hacminde, birim zaman da, fazla miktarda ısı transferi gerçekleştirmelidir. Bu nedenle ısı transferinin gerçekleştirildiği yüzeyin profil yapısı ile bu yüzeyde soğutma için kullanılan su ya da hava gibi akışkan tipi önemlidir.

Bu sebeplerden dolayı, soğutma devrelerinde kullanılan değişik tiplerde kondenser çeşitleri vardır. Kondenser uygulamalarında üç farklı tip vardır. Uygulama sırasında hangi kondenser tipinin kullanılacağı kuruluş ve işletme masraflarına göre belirlenir. Hava soğutmalı kondenserlere göre su soğutmalı ve evaporatif kondenserler de yoğuşma sıcaklık, düşük seviyelerdedir.

Bundan dolayı verim yüksektir. Örnek olarak ;

Chiller Soğutma Sistemleri 

Chiller cihazları, endüstriyel soğutma sistemleri olarak yapılması gereken tüm teçhizat ve ekipmanların soğutulmasında kullanılan ve bu alan da dünya standardını meydana getiren bir soğutucu ünitedir.

Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU (Fan Coil Unit : havalandırma ünitesi) vb gibi.) gönderen sistemlere chiller su soğutma sistemleri denir. Chiller soğutma, ortamadaki ısınan havayı dışarı atarak ortamın soğutulmasını sağlayan sistemlerdir. Chiller soğutma sistemleri, ısıtma sistemlerine göre daha kapasiteli bir ortam koşullandırma özelliği vardır. Binalarda klima santrali ve fan-coil cihazlarında kullanılacak olan soğuk suyun üretildiği cihazlardır.

Chiller cihazları, iki gruba ayrılır;

 1. Hava Soğutmalı Chiller Cihazları
 2. Su Soğutmalı Chiller Cihazları

Hava Soğutmalı Chiller

Kondenseri hava ile soğuyan cihazlara hava soğutmalı chiller cihaz denir. Üzerinde bulunan fanların yardımıyla, kondenserden geçen soğutucu akışkanı soğutur.

Su Soğutmalı Chiller

Kondenseri su ile soğuyan cihazlara su soğutmalı chiller cihaz denir. Su soğutmalı chiller kule fanlara sahiptir. Kondenser ünitesindeki borunun içinde  ısınmış olan gazın sıcaklığını alan su kulede soğur.

Chiller cihazlarının periyodik olarak yıllık bakımlarının yapılması çok önemlidir. Chiller soğutma grubu fiyatları kalitesine üretici firmaya ve markaya göre değişir. Chiller cihazları sezon başında ilk çalıştırma ve bakımı, sezon sonunda ise sonlandırılması ve son bakımı mutlaka yaptırılmalıdır. Sisteminizin, sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmış olur. Chiller cihazları işinin uzmanı, eğitimli ve kalifiye personele sahip bir firmadan teknik destek alınarak çözümlenmelidir.

Kondenser seçimi yapılırken bu konular dikkate alınmalıdır. Kondenserler, soğutuldukları akışkanın adını alırlar:

 • Hava ile soğutmalı kondenserler,
 • Su soğutmalı kondenserler,
 • Evaporatif, karma (su-hava soğutmalı) kondenserler.

Hava Soğutmalı Kondenser Çeşitleri ve Kullanıldığı Alanlar

Soğutma sistemleri ile, soğutucu akışkan buharının havayla soğutularak yoğuşmasının sağlandığı kondenser tipine, hava soğutmalı kondenser denir. Hava soğutucu akışkan buharı, evaporatör ve kompresörden aldığı ısıyı, yüksek basınç ve sıcaklıkta kondenser yüzeyinden havaya iletir.

Hava soğutmalı kondenserlerde ısı alış verişi üç basamakta meydana gelir. Bunlar;

 • Kızgınlığın alınmasıdır.
 • Soğutucu akışkanın yoğuşmasıdır.
 • Aşırı soğutmadır.

Kondenser alanının %5’i kızgınlığın alınması için kullanılır. Kondenser alanının % 85’inde yoğuşturma gerçekleşir. Kondenser yapısına göre aşırı soğutmada (subcooling) kondenser alanının yaklaşık %10’u kullanılır.

Hava soğutmalı kondenser çeşitleri, uygulama şekline göre iki çeşittir

 • Tabiî çekişli (statik) kondenser
 • Cebrî çekişli (dinamik) kondenser

Tabiî çekişli hava soğutmalı kondenserler sessizdir. Bu nedenle ev tipi buzdolaplarında kullanılır. Cebrî çekişli, fanlı tip hava soğutmalı kondenserler ticarî amaçlar için vitrin tipi, pastane ve şarküteri dolapları, kasap dolapları, şerbetlikler ve pencere tipi klimalarda vs. soğutucularda kullanılır.

Özellikle 1 hp’ye kadar kapasitedeki gruplarda kullanılır. Cebrî çekişli konderserlerin kullanma sebepleri; basit, kuruluş ve işletme masrafları düşük, bakım ve tamirlerinin kolay olduğu içindir.

Ticarî soğutucular, soğuk oda, soğuk depo, pencere tipi klima cihazları gibi bazı uygulamalarda hava sirkülasyon (dolaşım) fanı açık tip kompresörün motor kasnağına bağlanır ve başka bir tahrik motoruna da gerek kalmaz.

Ev Tipi Hava Soğutmalı Kondenser

Ev soğutma sistemlerinde (buzdolapları ve derin dondurucularda) dört farklı tip kondenser uygulaması vardır. En yaygın olarak kullanılan, telli-borulu statik (doğal akışlı) tip kondenserlerdir.

 • Telli-borulu statik tip kondenserler,
 • Plaka-borulu statik tip kondenserler,
 • Kanatlı-borulu tip tabiî çekişli (statik) kondenserler,
 • Kanatlı-borulu tip cebrî çekişli (dinamik) kondenserlerdir.

Telli-borulu Tip Statik Kondenserler

Dik veya yatay tipte, 3/16″ veya 1/4″ çapında içi ve dışı bakır kaplı demir borulardan kondenser imalatı yapılır.

Kondenser imalâtında borular uygun boyda kesilerek U şeklinde bükülür ve sonra bir kalıba yerleştirilir. Her iki tarafına, ısı transfer yüzeyini artırmak amacı için teller yerleştirilir. Daha sonra aynı kalıp içinde punta kaynak makinesi ile, soğutucu boruları teller ile kaynak yapılır.

Tellerin görevi ısı transfer (dağıtma) yüzeyini artırır. Kondenser azot gazı ile basınç kontrolünden geçer, korozyon dan korunması için boyanır. Daha sonra azot gazı doldurulur. Her iki ucundan hava sızdırmaz şekilde tapalanır. Kondenser, kullanıma hazırdır.

Konderser firmaları tarafından imal edilen piyasada kompresörün anma gücüne göre 1/8 hp, 1/6 hp 1/5 hp hava soğutmalı ve 1/5 hp, 1/4 hp hava ve yağ soğutmalı kondenser tipleri vardır.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir