Otomasyon

Kapasitif sensör nedir?

Sensörler endüstriyel tesislerde otomasyon sistemlerinin gözleridir. Cisimleri görür, konum belirler ve daha bir çok farklı amaç için kullanılırlar. Yarıiletken teknolojisinin gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi sensör alanında da büyük gelişmeler olmuş ve çok farklı sensör yapıları geliştirilmiştir.

Her uygulama için kullanılabilecek bir sensör çeşidi bulunmaktadır. İstenilen uygulama için kullanılacak en uygun sensör, uygulama alanına, çalışma koşullarına ve ortama göre seçilmelidir. Optik sensörler, ultrasonik sensörler, proximity sensörler en çok kullanılan sensör çeşitleridir.

Kapasitif Sensörler

Kapasitif sensörler endüktif sensörlerden farklı olarak oluşturdukları elektriksel alan yardımıyla algılama yaptıkları için metal veya metal olmayan tüm cisimleri algılama özelliklerine sahiptirler. Sensör önündeki cisim ve sensör arasındaki kapasitif etki yardımıyla algılama gerçekleştiren kapasitif sensörlerin algılama mesafesi endüktif sensörlere oranla daha düşüktür.

Endüktif Sensörler

Endüktif sensörler metal cisimlerin varlığını algılarlar. İç yapısındaki devreler aracılığı ile oluşturulan manyetik alan yardımıyla algılama yaparlar. Oluşturulan manyetik alan içerisine giren metal cisimler manyetik alanda değişikliğe neden olduğu için sensör içindeki devreler aracılığıyla bu değişiklik algılanır ve buna göre sensör çıkış verir.

Endüktif sensörlerde algılama uzaklığı sensörün manyetik alan gücüne göre değişiklik gösterir. Endüktif sensörlerin çalışma sıcaklık aralığı oldukça geniştir. 100oC üzerinde çalışabilen endüktif sensörler bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda bazı uygulamalar için kullanılabilecek en uygun sensör çeşidi verilmiştir. Referans olarak kullanılabilir.

Uygulama Sensör
2,5 mm’den yakın saydam veya yarısaydam cisimlerin algılanması Kapasitif
Metal olmayan kaplarda cisimlerin seviyelerini belirlemede Kapasitif
Metal cisimlerin yakın mesafede konumlarının belirlenmesi Endüktif

 

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir