Sıvı seviye rölesi

Sıvı seviye rölesi

Sıvı seviye rölesi,

sıvı seviyesini kontrol etmek ve gerekli yerlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. Sıvı seviye rölesi endüstriyel tesislerde ve yerel kullanımda yer alan depolarda iletken sıvıların seviyelerini kontrol etmede ve sıvıların boşaltılmasında kullanılan rölelere, sıvı seviye rölesi denir. Sıvı seviye kontrol rölesi endüstriyel tanklarda, yağ tankları, su depoları, akaryakıt depoları, artezyen kuyularında pompa motorları vs su seviye rölesi ile kontrol edilmektedir.

sıvı seviye rölesi

Rölede 3 tane elektrot kullanılır. Bu elektrotlar tankların, depoların ve kuyuların pompa motorlarıyla doldurulmasını yada boşaltılmasını sağlamaktadır. Sıvı seviye kontrol devresi, kullanılacağı sistem kurulduktan sonra kullanan kişinin yardımı olmadan sistem içindeki sıvı seviye kontrolünü yapar. Su seviye kontrol devresi, kuyuların su seviye kontrolü veya su depolarının kontrolünü yapmaktadır. Sıvı seviye rölesi firmaları tarafından imalatı yapılan bu ssr röle (solid state röle) derin su kuyularında motorların susuz çalışmasını önlemek, depo içindeki su seviye kontrolü, buhar kazanlarında otomatik su almak ve kazan içindeki sıvı seviye kontrolü için kullanılır. İletken olmayan sıvılarda ve yanıcı maddelerin sıvıların kontrollerinde kullanılmazlar.

Sıvı Seviye Elektrodu 

Sıvı seviye rölesinde iki veya üç tane elektrot bulunur. Hassas kontrollerde üç elektrot kullanılır. Üst elektrot rölenin çalışmasını, alt elektrot sıvı akışının durmasını, tabandaki elektrot ise rölenin hassas çalışmasını sağlar. Depo metal ile  yapılmışsa taban elektroduna gerek yoktur. Böyle durumda rölenin taban çıkışı direkt olarak metal depoya bağlanır. Yalıtkan depolarda üçüncü elektrot gövdeye bağlanmadan kullanılır. Sıvı seviye rölesinin daha hassas kontrolü için sıvı seviye sensörü kullanılır.

Sıvı Seviye Sensörleri

Paslanmaz sıvı seviye sensörleri bağlandığı tanktan aldığı seviye değerini elektriksel değere çevirerek dijital veya analog seviye ölçümü yapabilmesini sağlar. Plastik sıvı
seviye sensörleri ile paslanmaz malzemenin kullanılmadığı ortam ve sıvılarda dijital veya analoğ seviye ölçümü yapabilir. Paslanmaz malzemeye göre maliyeti daha az, uzun ömürlü ve sıvı seviye sensör fiyatları değişkendir. Yakıt, su, atık su, soğutma sıvısı, asit, vb gibi sıvıların seviye ölçümü için kullanılır.

Sıvı Seviye Elektrodları Çalışma Prensibi

Sıvı seviye rölesi çalışma ortamına göre 220 Volt AC gerilim ile çalışır. Anlatılan sıvı seviye rölesi SRRC-04 için geçerlidir.

Çıkış rölesi, iletken sıvı üst seviye elektroduna (U) ulaştığında ve elektrot ucuna değdiği anda ayarlanan zaman içinde röle kontağı konum değiştirerek pompayı devreye alarak çalışmasını sağlar. Sıvı boşaltılması, sıvı alt elektroda temas edinceye kadar boşaltım sürer. Temas kesildiği zaman yardımcı kontak devreye girerek konum değiştirir, pompa durur. Yeniden sıvı üst seviyeye ulaşıncaya kadar pompa tekrar devreye girerek çalışmaya başlar. Bu işlem bu şekilde devam eder.

Hassas çalışmayı sağlamak için taban gövdesine bağlı bulunan üçüncü elektrot üst ve alt elektrotlar arasındaki R (Kohm) olarak röle üzerinde bulunan düğme ile ayarlanır ve paneldeki kırmızı LED yanar.

  • Sıvı seviye rölesi yanıcı sıvılarda kullanılmaz.
  • Taban elektrodu mutlaka kullanılmalıdır, kullanılmadığı zaman röle çıkış vermez.
  • Yalıtkan olan sıvı tanklar için tabana ayrı bir elektrot yerleştirilir.

Sıvı seviye rölesi bağlantı şeması

SSRC-04 sıvı seviye kontrol rölesi sanayi tesisleri ve yerel uygulamalarda mevcut tankların içindeki iletken sıvıların seviye kontrolünde ve tankın içerisindeki sıvı boşaltımını sağlamak için kullanılır.

Sıvı Seviye Rölesi Bağlantı Şeması

Yukarıdaki şekilde sıvı seviye rölesi bağlantı şeması verilmiştir. Buna göre rölenin 4 numaralı ucu aşırı akım rölesi kapalı kontağına, aşırı akım rölesi kapalı kontak çıkışı kontaktör bobinine, kontaktör bobin çıkışı nötre bağlanır. U, L, B uçları şekilde gösterilen biçimde röle üstüne bağlanır. A ucuna faz girişi yapılır. B ucu nötre bağlanır. Fazdan 1 numaralı uca giriş yapılır ve bağlantı sonuçlandırılır.

Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar

Yönergelere uyulmaması durumunda yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Cihaz üzerinde bir işlem yapmadan önce tüm besleme gerilimleri kesilir. Cihaz şebekeye bağlıyken ön panel çıkarılmamalıdır. Cihaz solvent veya benzeri maddeler ile temizlenmemelidir. Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanılır. Cihaz çalıştırılmadan önce bağlantılarının doğru olduğu kontrol edilir. Cihaz panoya monte edilir.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir