Yeraltı kablo arıza tespiti

Yeraltı kablo arıza tespiti

Yeraltı kablo arıza tespiti sırasında, yapılan işlem iki aşamadan meydana gelir. Birinci aşama bakım, ikinci aşama onarımdır. Bakım için gereken araçlar (ölçü aletleri, iş güvenliği gereği çizme, eldiven, pense, keski, demir testere, çeşitli kablo parçaları. vb.) hazırlanır. Bakım sırasında görülen arızalara göre onarım yapılır.

Kablo Test Cihazları

Kablo test cihazı, belirli bir elektrik kablo çeşidinin veya diğer kablolu bağlantıların güç ve bağlantısını test etmek için kullanılan bir cihazdır. Her biri belirli bir kablo teli veya telini test edebilen (bazıları farklı kablo veya kabloları test edebilecek) değişik kablo test cihazı vardır. Bir kablo test cihazı, bir kablo veya telin düzgün bir şekilde kurulup kurulmadığını, doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve kaynak ile hedef arasındaki iletişim gücünü test edebilir. Kablo bulucu kablo grupları içinde zarar görmüş kablo ve telleri bulmak için tasarlanmıştır.

Yeraltı Kablo Arıza Tespit Cihazı

Kablo arıza tespit cihazı, yeraltı kablolarının arıza cinsini ve arıza yerini belirleyen ölçü aletleridir. Artık günümüzde yeraltı kablolarının tüm arızalarını gösteren elektronik çok gelişmiş ölçü aletleri vardır. Ama bu ölçü aletleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Örnek: Kablo takip cihazı ile kablonun kaçıncı metresinde kopukluk, kısa devre veya toprak kaçağı olduğunu gösteren ölçü aletleri çok az bulunmaktadır.

Yeraltı Kablo Arıza Tespit Cihaz Çeşitleri

Yeraltı kablo arıza bulmak için piyasada kullanılan cihazlar dijital ve analog tip olmak üzere iki çeşittir.

Kablo izleme cihazı

Çalışma Prensibi

Kondansatörün yapısı ve özelliklerinden faydalanılarak yapılıp geliştirilen cihazlardır. Kablolar kendi iletkenleri arasında olduğu gibi iletkenle toprak arasında veya iletkenle zırh arasında bir kapasite etkisi oluşturur. Bu kapasite etkisi de “iletkenin boyu ile doğru, iletkenler arası mesafenin karesi ile ters orantılıdır” kuralına uygun olarak çalışarak kablonun arıza şekli ve yerini bulur.

Yeraltı Kablo Arızasını Tespit Etme

Yeraltı kablolarında şu arıza tipleri görülmektedir:

 • İletkenler kopabilir.
 • İletkenler arası kısa devre ya da iletkenler arası sızıntı akımları geçebilir.
 •  İletken toprak kısa devresi veya iletken toprak arası sızıntı akımları geçebilir.

İşlem Sırası

 • Önce gerekli olan araç ve gereçler hazırlanır.
 • Yeraltı kablosunun bağlantı uçları gözle muayene edilir.
 • Arızanın çabuk bulunabilmesi için ön bilgi alınır.
 • Ölçü aletleri ile arıza tespiti yapılır

Ölçü Aletleri ile Yapılan Arıza Tespitleri 

Avometre ile İletkenlerde Kopukluk Tespiti

İletkenlerin bir tarafı kısa devre, diğer taraftaki uçları ise açık bırakılır. Avometre sapmazsa kopuk var demektir.

Avometre ile kopukluk tespiti

Voltmetre ile İletkenlerde Kopukluk Tespiti

İletkenlerin bir tarafı kısa devre, diğer taraftaki uçları ise açık bırakılır. Voltmetrenin siyah ucu soldaki uçlara sıra ile temas ettirilir. Hangisinde değer göstermezse o iletken kopuktur demektir.

Voltmetre ile kopukluk tespiti

Meger ile İletkenlerde Kopukluk Tespiti

İletkenlerin bir tarafı kısa devre, diğer taraftaki uçları ise açık bırakılır. Megerin siyah ucu soldaki iletkenlere sıra ile temas ettirilir. Sıfır omaj gösterirse sağlam sonsuz omaj gösterirse kopuktur demektir.

Meger ile kopukluk tespiti

Avometre ile İletkenlerde Kısa Devre Tespiti

İletken uçları iki taraftan açık iken şekilde görülen bağlantı yapılarak kablonun arızası tespit edilir. Avometre probları sıra ile iletken uçlarına temas ettirilir. Hangi iki uç arasında sapma varsa o iki uç arasında kısa devre vardır.

Avometre ile kısa devre tespiti

Voltmetre ile İletkenlerde Kısa Devre veya Kaçak Tespiti

İletken uçları iki taraftan açık iken şekilde görülen bağlantı yapılarak kablonun arızası tespit edilir. Hangi iki ucun ölçümünde voltmetre değer gösterirse o iki iletken arasında kısa devre veya kaçak vardır.

Voltmetre ile kısa devre veya kaçak tespiti

Meger ile İletkenlerde Kısa Devre veya Kaçak Tespiti

İletken uçları iki taraftan açık iken şekilde görülen bağlantı yapılarak kablonun arızası tespit edilir. Hangi iki ucun arasında ölçüm yapılırken küçük bir ohm değeri okunur ise, o iki iletken arasında kısa devre veya kaçak vardır.

Meger ile toprak kısa devresi veya kaçak tespiti

Voltmetre ile İletken Toprak Kısa Devresi veya Kaçak Tespiti

Yeraltı kablosunun iki tarafındaki iletken uçları açık, topraklama kablosu etken durumda iken şekildeki bağlantı yapılarak arıza tespiti yapılır. Voltmetrenin siyah ucu sırayla sol taraftaki kablo iletkenlerinin “a-b-c-d” uçlarına değdirilir. Hangi ölçümde sapma olursa o iletken ile toprak arasında kaçak vardır.

Voltmetre ile toprak kısa devresi veya kaçak tespiti

Meger ile İletken Toprak Kısa Devresi veya Kaçak Tespiti

Yeraltı kablosunun iki tarafındaki iletken uçları açık, topraklama kablosu etken durumda iken şekildeki bağlantı yapılarak arıza belirlenir. Megerin bir ucu topraklama kablosuna diğer ucu sırayla “a-b-c-d” uçlarına temas ettirilir. Hangi ölçümde küçük direnç görülürse o iletken ile toprak arasında kaçak vardır.

Meger ile toprak kısa devresi veya kaçak tespiti

Yeraltı kablolarının arızası bulunduktan sonra arıza yerinin tespit edilmesi için kullanılan yöntemler:

 • Kapasite test ile kopuk yerinin bulunması
 • Kapasite köprüleri ile kopuk yerinin bulunması
 • Veston köprüsü montajı ile iletkenler arası kaçak yerinin bulunması
 • Ohmmetre ile toprağa kaçak yerinin bulunması
 • Murray’ın halkalama yöntemi ile toprağa kaçak yerinin bulunması

– İki ampermetre ile toprağa kaçak yerinin bulunması

– Gerilim ölçme metodu ile toprağa kaçak yerinin bulunması

 • İndüksiyon yöntemi ile toprağa kaçak yerinin bulunması
 • Elektromanyetik dalgaların yayılma zamanının ölçülmesinden yararlanılarak arıza yerinin bulunması

Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

 • İş güvenliği gereğince gereken önlemler alınmalıdır.
 • Zorunlu olmadığı sürece enerji altında çalışılmamalıdır.
 • Ölçümler için uygun araç ve gereç kullanılmalıdır. Arızalı veya işe yaramaz araç ve gereç kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • İş bölümü yapılmalıdır.
 • Bilmeyen bir arıza öğrenmeli veya bilen birine yaptırılmalıdır.
 • Ortalık yerde takım, araç ve gereç bırakmamalıdır. Araç gereç düzenli, planlı ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Çalışırken iş elbisesi giyilmeli, gerekirse eldiven takılmalıdır.

 

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir