Asansör

Asansör yönetmeliği

Yönetmeliğin genel amacı; asansör periyodik kontrolü ve değişimi, asansör bakımı 95/16/AT “Asansör Yönetmeliği” doğrultusunda yapılmasıdır.

Asansör Kuyu Donanımları

Asansör kuyu donanımlarının 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak kontrolünün ve değişiminin yapılmasıdır.

Amaçlar;

 • Asansör elektrik aksamının kontrolün ve değişiminin 95/16/AT Asansör  Bakım ve İşletme Yönetmeliği‘ ne uygun olarak yapılması,
 • Asansör patenlerinin kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Asansör rayları kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Asansör karşı ağırlığının kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılması ,
 • Asansör halatı ve halat regülatörünün kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Asansör kuyu dibi regülatörünün kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Asansör paraşüt sisteminin kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasıdır.

Asansör Kabin Donanımları

Asansörlerde kabin donanımlarının 95/16/AT Asansör Yönetmeliği‟ne uygun olarak kontrolünün ve değişiminin yapılmasıdır.

Amaçlar;
 • Asansör kabin çeşitlerinin komponentlerinin kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliği‟ne uygun olarak yapılması,
 • Asansör kabin ve ray bağlantı elamanlarının kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Asansör kabin fren sisteminin kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
 • Asansör kabin ve karşı ağırlık tamponlarının kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasıdır.

Asansör Kontakları

Asansörlerde kumanda kasetleri ve komponentlerinin 95/16/AT Asansör Yönetmeliği’ne uygun olarak kontrolünü ve değişimini yapılmasıdır.

Amaçlar;

 • Asansörün emniyet devresi ve sıkıştırma kontağının kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT Asansör Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılması,
 • Asansörün asgari, tam ve aşırı yük kontaklarının kontrolünün ve değişiminin 95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun olarak yapılmasıdır.

Asansör Kumanda Kasetleri ve Komponentleri

Asansörlerde kumanda kasetleri ve komponentlerinin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak kontrolünün ve değişiminin yapılmasıdır.

Amaçlar

 • Asansörde kat kasetlerinin seçilmesi,
 • Asansörde katta bulunan göstergelerin bakımının ve değişiminin yapılması,
 • Asansörde kabin kasetlerin bakımının ve değişiminin yapılmasıdır.

Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 

(95/16/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

 1. a) Binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve bu asansörlerde kullanılacak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenmiş olan güvenlik aksamlarını,
 2. b) (Değişik:RG-14/8/2009-27319)(1)Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

(2) (Değişik:RG-14/8/2009-27319)(1) Bu Yönetmelik;

 1. a) Hızı 0,15 m/s ve daha düşük olan kaldırma tertibatlarını,
 2. b) İnşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri,
 3. c) Demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemlerini,

ç) Askeri veya polis amaçları için özel olarak tasarımlanan ve inşa edilen asansörleri,

 1. d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatları,
 2. e) Maden ocağı asansörünü,
 3. f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatları,
 4. g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

ğ) Makinelere bağlı olan ve makine üzerindeki bakım ve muayene noktaları dahil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

 1. h) Dişli rayda çalışan trenleri,
 2. i) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını, kapsamaz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir