Bilişim teknolojileri

Bilişim teknolojileri nedir?

Bilişim teknolojileri;

Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, bütün bu verilerin işlenmesinde, bilgi ve verilerin depolanmasında, internet ve ağ sistemleri aracığılı ile bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil bütün bu teknolojileri kapsayan teknoloji sistemidir.

Enformasyon teknolojileri, bilgisayar tabanlı  bilişim sistemlerinin, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine bilgi teknolojisi (BT) denir. Bilgi teknolojisi bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye güvenli bir şekilde erişilmesini sağlar.

Bilişim Teknolojileri Kategorileri Nelerdir?

 • Yazılım
 • Hizmetler
 • Donanım
 • Ekipmanlar

Bilişim teknolojileri nitelikli yeniliklere sebep olmaktadır. Bilişim teknolojileri ülkelerin yüksek düzeyde olmalarını belirleyebilecek kadar önemli devrimsel değişimlere sebep olmaktadır. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiler insanlara hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir.

Bilişim toplumunun yolunun açılması ve gerçekleşmesi, içerik (bilgi) ve teknolojinin (bilgi teknolojisi) bütünleşmesi ile sağlanır. Bilişim teknolojilerinin altyapısı bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına dayansada ancak bu teknolojide insan faktörü yok sayılamaz. Bu teknoloji donanım, yazılımdan meydana gelse bile insan bu oluşumu sağlayan temeldir. Çünkü  donanımın ve yazılımın geliştirilmesi için insanın yaratıcılığına ihtiyaç vardır. Bu teknolojiler aslında insan aklının yansımasından başka bir şey değildirler.

Bilişim teknolojisi, günlük yaşamımızda her alanda ve her türlü işin yapılmasında bizlere yardımcı olmaktadır. Bilişim teknolojileri, bilişim toplumunun hammaddesi olan bilgiye istenildiği zaman ve mekânda hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlarken yeni bilgilerin üretilmesine aracılık ederler. Bu teknolojilerle birlikte toplum yeniden şekillendirilmektedir. Sanayi toplumunda buhar makinesi, bilişim toplumunda ise bilgisayardır. Bilgi akış hızının artması ile birlikte, bilim, teknoloji ve üretim üçgenin çevrimini hızlandırmaktadır. Bilişim teknolojileri yeni ekonomik yapının dinamiğini meydana getirmektedir.

Bilişim teknolojileri ekonomik yapı üzerinde büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesine imkan tanımışlardır. Bu teknolojilere yapılacak yatırımlar ulusal ölçekli ekonomilerin büyüme oranlarını ve diger bütün sektörlerini etkiler. Firmaların iç verimlilik oranlarını yukarı trende sokarken, dış çevreleri ile ilişkilerinde yeni mekanizmalar içine girmelerine sebep olurlar.

Firmalar, bilişim teknolojileri ile sağladıkları esneklik ile maliyetlerini düşürmekte ve küresel ölçekli rekabetlere girişmektedirler. Etkilere bakıldığında iletişim, bilişim ve genel yayıncılık alanlarında meydana getirdiği “yakınsama” dır. Teknolojide yakınsama, kişisel bilgisayarın, iletişimin ve televizyonun erişilebilir bir kullanıcı tecrübesinde birleştirilmesidir. Örneğin;  TV birimlerine getirilen internet servisleri, internet üzerinden TV-radyo yayını, elektronik posta gezgin telefonlar, elektronik posta vb gibi uygulamalar örnek olarak gösterilebilir.

Bilişim Teknolojileri Kurumlara Ne Yarar Sağlar?

 • Firmaların iç verimlilik oranlarını yükseltir.
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 • Firmaların bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlar.
 • Firmaların küresel ölçekli rekabetlere girişmelerine imkan sağlar.
 • Üretimde verimliliğin daha da artmasını sağlar.
 • Sıfır hatayla üretimin gerçekleşmesini sağlar.

Başlıca Bilişim Teknolojileri Nelerdir?

Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin dayandığı temeller vardır. Bunlar;

 • Kuantum mekaniği
 • Enformasyon kuramı
 • Moleküler biyoloji
 • Oşinografi
 • Ekoloji
 • Uzay bilimleri

Bilişim teknolojileri sadece bilgisayarlar değildir. Bilişim teknolojileri birçok teknolojileri de kapsamaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Telekomünikasyon.
 • Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları.
 • Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, teksir cihazları , ses ve video kayıt cihazları ve yardımcı ürünler.
 • Bilgisayar ve ilgili hizmetler.
 • Bilgisayar dahil olmak üzere, işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması.
 • Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri.
 • Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar.
 • Endüstriyel süreç kontrol araçları ile ilgili mamuller, bilişim teknolojileri ile ilgili hizmetler.
 • Endüstriyel süreç araçları dışında kontrol, ölçme, rota saptama, test  vb. amaçlar için kullanılan araç ve cihazların mamulleri.
 • Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedarik edilmesi.
 • Yalıtılmış (izole edilmiş) metal ve kablo mamulleri.

Bilgisayar firmaları; bilgisayar yazılımı, donanımı, telefon santralleri, telekomünikasyon sistemleri satışı, web tasarım, hosting, network çözümleri ve bilgisayar teknik servis ve satışı, internet paketleri satış, internet kurma ve çeşitli servisleri bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kurulum, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine toplu çözümler sunan firmalar vardır.

 

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir