Kondansator ve direnç renk kodları

Kondansator ve direnç renk kodları

Kondansatör renk kodları; kondansatörlerin çalışma gerilimi ve kapasite değeri fazlalaştıkça gövde boyutları büyümektedir. Büyük gövdeli kondansatörlerin üstünde çalışma voltajı ve kapasite değeri rakamlarla belirtilir.
Kondansatör çeşitlerinden olan elektrolitik kondansatörlerdeki gibi kondansatör değerleri, üretici firmalar tarafından üzerine  etiketlenir veya kondansatörün üzerine işaretlenen rakam ve renk kodları ile belirtilir.

Not:Enerji verimliliği sağlamak için kondansatör seçimi iyi yapılmalıdır. Aşağıdaki tabloda direnç değerleri ve renk kodları verilmiştir.

Standart Renk Tablosu ve Seramik Kondansatör Renk Kodları Tablosu aşağıdadır.

elektronik devre elemanları için renk tablosu direnç renk tablosu
seramik kondansator renk tablosu

*1ppm=10‾kapasite birimidir.

“+”ppm = Sıcaklık arttıkça kapasite de artar.++
“-“ppm = Sıcaklık arttıkça kapasite de küçülür.

Seramik Renk Kodları aşağıda görülmektedir.

seramik renk kodları

Seramik kondansatörlerin renk kodları aşağıdaki şekildeki gibidir. Renk kodlamasında bulunan değer, pf cinsindendir. Renklerin rakamsal karşılığı bulunurken gövdede bulunan renkler üstten aşağıya veya soldan sağa doğru okunarak kapasite değeri bulunur.

Üç Renk Bandıyla Yapılan Kodlama

1. bant (A): Sayı,
2. bant (B): Sayı,
3. bant (C): Çarpandır.

Dört Renk Bandıyla Yapılan Kodlama

1. bant (A): Sayı,
2. bant (B): Sayı,
3. bant (C): Çarpan,
4. bant (D): Toleranstır.

Beş Renk Bandıyla Yapılan Kodlama

1.bant (A): Sayı,
2. bant (B): Sayı,
3. bant (C): Çarpan,
4. bant (D): Tolerans,
5. bant (E): Çalışma gerilimidir.

Örnek: Gövdesi üzerindeki renk bantları Kahve (A), siyah (B), sarı (C), siyah (D), kırmızı (E) olan kondansatörün kapasitesini bulalım.

Çözüm: 100 000 pf= 100 nF = 0,1 µf ± % 20/200 V

Örnek: Gövdesi üzerindeki renk bantları turuncu (A), beyaz (B), kahve (C), altın (D), kahve (E) olan kondansatörün kapasitesini bulalım.

Çözüm: 390 pf ± % 5/100 V

Örnek: Gövdesi üzerindeki renk bantları sarı (A), mor (B), turuncu (C), kırmızı (D), kahve (E) olan kondansatörün kapasitesini bulalım.

Çözüm:47 000 pf ± % 2 / 100 V

Altı Renk Bandıyla Yapılan Kodlama

1. bant (A): Sayı,
2. bant (B): Sayı,
3. bant (C): Çarpan,
4. bant (D): Tolerans,
5. bant (E): Çalışma gerilimi,
6. bant (F): Sıcaklık katsayısıdır.

Örnek: Üzerinde turuncu, siyah, turuncu, kahverengi, kırmızı, mor renkleri bulunan kondansatörün kapasitesini bulalım.

Çözüm: Turuncu: 3, Siyah: 0, Turuncu: 3, Kahverengi: ±% 1, Kırmızı: 200 volt, Mor:-750.10-6/°C

Kondansatör: 30.000 pf ± % 1 / 200 V = 30 nf ± % 1 / 200 V

Elemanın sıcaklığa göre kapasite değiştirme katsayısı: -750.10 -6 /°C

Tantal Kondansatör Renk Kodları

Tantal Kondansatör ve Voltaj Tablosu aşağıda verilmiştir.

tantal kondansatör ve renk voltaj tablosu

Tantal kondansatörler iki biçimde kodlandırılır. Birinci tip tantal kondansatörlerde  birinci ve ikinci renk, standart renk tablosundan okunur. Ortadaki çarpan yuvarlağıdır. Bununla çarpılır. Son renk voltaj renkleridir. Değerleri ise sarı renk kodu 6.3V, yeşil renk kodu 16V, mavi renk kodu 20V, gri renk kodu 25V, beyaz renk kodu 3V, siyah renk kodu 10V, pembe renk kodu 35V‟tur.

İkinci tip tantal kondansatörlerde işaretli çizgili taraf pozitif bacağı gösterir. Üst rakam mikro farad (μf) olarak sığayı (kapasiteyi), alt rakam ise voltajı gösterir.

Polyaster Kondansatörlerde Renk Kodları

Polyester kondansatörlerde kod programı ile beş tane şeritten ilk ikisi standart renk kodundan okunur ve pf değerindedir. Üçüncü şerit çarpandır, dördüncü şerit tolerans, beşinci şerit voltajdır. Tolerans; siyah renk kodu % 20, beyaz renk kodu %10, yeşil renk kodu % 5‟tir. Voltaj; kahverengi renk kodu 100, kırmızı renk kodu 200, sarı renk kodu 400 volt anlamındadır.

Mercimek denilen yuvarlak kondansatörlerin pek çok çeĢidi vardır. Üzerinde yalnız rakam yazanlarda p veya n harfi başta veya ortada ise nokta anlamına gelir. Pikofarad, n ise nanofarad anlamındadır. p82 = 0.82 pikofarad 5p6 = 5.6 piko farad n22 = 0.22 nanofarad =220 pf demektir. Bu tip yuvarlak kondansatörlerde 104M, 103K, 222K, 472M, 4R7D gibi yazılar görülür. Burada okunan değerler, aksi belirtilmedikçe pikofarad‟dır. Üç rakamlı bir kondansatörde ilk iki rakam sayı olarak alınır, üçüncü rakam kadarda yanına sıfır ilave edilir. Son harf tolerans değeridir.

harf kodları
harf kod tablosu

yukarıda Harf Kodu Tablosu görülmektedir.

Üzerinde 4R7D bir kondansatörde 4 ve 7 ilk iki rakamı, R ise noktayı gösterir ve bu kondansatör 4.7 pf ve ±0.5 pf hassasiyettedir. Yuvarlak mercimek kondansatörlerin bazılarında tepe renk şeridi bulunur, bu sıcaklık katsayısı renk kodudur.

 

Direnç Renk Kodları

Direnç çeşitleri arasında olan sabit dirençlerin elektriksel büyüklüğü (omaj değeri), üretim yapıldıktan sonra yerleştirilmiş olan renk bantlarıyla bulunur. Direncin değeri, ölçü aleti kullanmadan, renk bantları yardımıyla belirlenebiliyor. 4 ve 5 renk bantlı direnç imalatı yapılabilir. Direnç renk kodları programı ile direnç üstündeki renkler okunarak direncin değeri ve toleransı belirlenir. Aşağıdaki çizelgede direnç renk kodları tablosu ve renklere karşılık gelen sayılar verilmektedir.

Direnç Renk Kodları

100 KΩ’ luk direncin 5  ve 4 renk olarak renk kodları verilmektedir.

direnç renk kodları
direnç renk kodları ayrıntılı

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir