Metalik bağ

Metalik bağ nedir?

Metalik bağ özellikleri:

Metalik bağ, pozitif atom çekirdeklerinden ve çevresindeki serbest elektrondan oluşur. Metal atomlarını katı ve sıvı halde bir arada tutan  kuvvetlerdir ve metal atomları arasında metal bağı etkileşimini meydana getirirler.

Metallerde değerlik (valans) elektronlar, atom çekirdekleri tarafından kuvvetli tutulmazlar. Bunun nedeni metallerin iyonlaşma enerjileriyle elektronegatiflikleri oldukça düşüktür. Bunun sonucu olarak metal  atomlarının en dış elektronları nispeten gevşek tutulur. Metalik bir kristalde, en dış elektronları çıkarılmış atomlardan ibaret olan pozitif iyonlar kristal örgüde ilgili yerlerde bulunur ve en dış elektronların örgünün her tarafında serbestçe hareket etmesiyle de kristaldeki atomlar bir arada tutulur.

metalik bağ

Yukarıdaki şekilde Metalik Bağ Örneği verilmiştir.

Diğer bir deyişle örgü içerisinde dağılan ve kristalin bütününe ait olan elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektrostatik çekim metalik bağı meydana getirmektedir. Bu da metallerde yüksek ısı ve elektrik iletkenliğine neden olur. İyonlaşma enerjisi azaldıkça metalik bağlar zayıflamakta ve değerlik elektronları sayısı artıkça metalik bağ kuvveti artmaktadır.

Bant Teorisi: 

(Bant kuramı) metalik bağlanma şeklini, tüm kristalin her tarafını kapsayan moleküler orbitaller cinsinden açıklayan kuram.

Metalik katıların çoğu hareketlidir. Bundan dolayı artı iyonlar, genişlemiş bir üç boyutlu diziliş içinde yer alırlar; ama elektronlar yöresizleşir. Bu maddelerin yüksek (ısı), iletkenliği, dayanıklılık, yüksek kaynama noktası, yüksek yoğunluk, renk ve elektrik iletkenliği gibi özelliklerinin birçoğu, hareketli elektronlardan kaynaklanır.

Yalnızca birkaç iyon yığışması şeması uygulanabilir ve X ışını çözümlemesi, metal iyonlarının genişlemiş örgülü yapı içinde kazandığı bağ uzunlukları ve geometrik şekiller konusunda ayrıntılı bilgi sağlar. Basit küp biçimi şekiller, ortada başka bir iyonun bulunduğu küp biçimi şekiller ve altıgen yığışma, en sık rastlanan şekillerdir. Metal alaşımları, erimiş haldeki metallerin karıştırıldıktan sonra dikkatlice soğutulması ile elde edilir. Bu yolla meydana gelen gereçlerin özellikleri bileşenlerinin özelliklerinden genel olarak çok farklıdır.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir