Molekül

Molekül nedir?

Molekül nedir?

Birbirine bağlı gruplar halindeki atomların meydana getirdiği kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına molekül denir. Diğer bir ifade ile bir molekül bir bileşiği meydana getiren atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması ile veya farklı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da meydana gelebilirler. Bir su molekülü 3 atomdan meydana gelir; iki hidrojen ve bir oksijen.

su molekülü

Yukarıdaki resimde su molekülü yapısı görülmektedir.

Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve iki oksijen atomundan meydana gelir. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 19996 sayıda atomdan meydana gelmekle birlikte sadece dört çeşit farklı atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojen. Molekülleri meydana getiren kimyasal bağlara moleküler bağlar denir. Bunlar kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağlardır.

Moleküller Bağ

Bir molekülün atomları arasında meydana gelen bağlardır. Moleküller arası bağlardan daha kuvvetlidirler. Örneğin bir su molekülünün atomlarını bir arada tutan bağ moleküler bağlardır. Su molekülü (H ve O atomları arasındaki bağ moleküler bağa örnektir.)

Hidrojen Bağı Su Molekülleri Arasında

Diğer taraftan su moleküllerini buz halinde iken bir arada tutan bağlar ise moleküller arası bağlara örnektir. Moleküler bağlar; iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağlardır.

İyonik Bağ

İyonik bağ, bir veya birden fazla elektronun bir atomdan ayrılıp başka bir atoma bağlanması süreci sonrasında pozitif ve negatif iyonların meydana gelmesi sonucunda oluşan  bağdır. Metal ve ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan kimyasal bağ iyonik bağdır.

İyonik Bağ Oluşumu

Bileşik meydana gelirken metal elektron verir, ametalde elektron alır.

NaCl Kimyasal denklemi

Sodyum ve Klor atomlarından meydana gelen NaCl’ü oluşan bağ iyonik bağa bir örnektir.

Kovalent Bağ

Kovalent bağ özellikleri: İki atomun elektron paylaşımı sonucu meydana gelen bağ moleküler bağdır. Bağı meydana getiren her bir atom elektron çiftine bir elektron sağlar. Bu bağ eğer iki aynı atomdan meydana gelmiş ise, meydana getirilen bağa apolar kovalent bağ denir.

Hidrojen Atomları Arasındaki Kovalent Bağ

Elektron çifti her iki atoma da eşit uzaklıktadır. Diğer taraftan bağ eğer iki farklı atom tarafından meydana getirilmiş ise meydana getirilen bağ polar kovalent bağ olarak adlandırılır. Bu durumda   elektronegatifliği daha yüksek olan atomun elektron yoğunluğu negatifliği az olan atoma göre artar.

Metalik Bağ

Metal atomlarını bir arada tutan bağdır. Metal atomların çekirdeği ile valans elektronları arasındaki etkileşimin kuvveti oldukça zayıftır. Bundan dolayı atomun bu valans elektronlar serbestçe hareket edebilmektedirler. Band teorisine göre metal atomlarını etrafı valans elektronlarının meydana getirdiği serbest elektron deniziyle çevrilidir. Bu serbest elektronların paylaşımı sonucu metalik bağ meydana gelir.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir