Nukleer enerji

Nukleer enerji nedir?

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları meydana getirmesi (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Toryum, plütonyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının, nükleer santrallerin reaktörlerinde kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu oluşan ısı enerjisinden, elektrik enerjisi üretilmesi için kullanılan bir kaynaktır.

Atomun kütle kaybına karşılık gelen enerjidir. Uranyum, plütonyum gibi ağır atom çekirdeklerinin bölünmesi veya parçalanması, helyum, hidrojen, lityum gibi hafif çekirdeklerin birleşmesi sonucu açığa çıkan enerjidir. Nükleer reaksiyonlarda, kütle kaybı enerji şeklinde açığa çıkar.

Uranyum atomunun zincir reaksiyonu

Bu enerji miktarını Einstain formülü; E=mc2 açıklamaktadır. Burada “m” kaybolan kütleyi “c” ise ışık hızını ifade eder. 300.000.000 m/sn olan bu değerin karesi büyük bir enerjiye karşılık gelecektir. Dünyada mevcut 443 nükleer santral bu prensip ile çalışır. Dünyada birçok ülke, enerji kaynakları arasında olan nükleer enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek amacıyla yararlanılmaktadır. Ülkemizde henüz nükleer enerji ile elektrik üreten santrallar bulunmamaktadır.

Nükleer enerji,

1789 yılında Uranyum’un keşfi ile başlamış ve 1934 yılında atomun parçalanması ile devam etmiştir. Önce askeri savunma alanında başlayan çalışmalar  sonra ticari alanda devam etmiştir.

Nükleer yakıtlar;

fosil yakıtların neden olduğu sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakasına zarar veren atıkları meydana getirmez. Bunun yanında reaktör arızalarından yayılan radyasyon ve nükleer atıkların kısa zamanda yok edilememesi ise potansiyel bir tehlike yaratmaktadır.

Kyoto protokolü ve İklim Değişikliği Anlaşması yenilenebilir enerji ile dengeli nükleer enerji stratejisi istemektedir. Karbondioksit artışı ile global ısınma problemi nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları (su ve rüzgâr) enerjisinin artması ile çözümlenecektir. Dünya elektrik enerjisinin % 17’si nükleer enerjiden sağlanmaktadır.

Nükleer enerjinin kullanım alanları

Nükleer Enerjinin Kullanım Alanları

  • Enerji üretimi
  • Tıp
  • Tarım
  • Tüketici ürünleri
  • Askeri araçlar
  • Uzay çalışmaları
  • Sanayi
  • Bilimsel araştırma
  • Gıda güvenliği

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir