ses enerjisi

Ses enerjisi nedir?

Bir maddenin salınımı veya titreşiminden meydana gelen enerji türüne ses enerjisi denir. Ses enerjisi, titreşim veya maddenin bozulması ile ilişkili bir enerji şeklidir.  Ses enerjisi SI birimi joule (J) ‘dir.

ses enerjisi nedir

Ses bir enerji türü müdür? 

Evet ses bir enerji türüdür ve enerji kaybolmaz. Enerji kaybolmaz fakat entropi (madde içindeki düzensizlik) artar.

Ses enerjisi hangi enerjilere dönüşür?

Ses enerjisi zaman içinde farklı enerji türlerine dönüşebilir. (ses enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi gibi.)

Ses enerjisi şu şekilde tanımlanır:

Burada ifadeler ve SI birimleri

  • p: Ses basıncı (pascal)
  • h: Parçacık hızı (m/s)
  • pO: Ortamın yoğunluğu (kg/m3)
  • p: Ortamın lokal yoğunluğu
  • c: Ses hızı (m/s)

Ses enerjisi genellikle pascals ve desibel adı verilen özel birimlerde, kendi basınç ve yoğunluğu ile ölçülür.

Sesin Bir Enerji Türü Olduğunu Nasıl Açıklarız?

Etrafımızda ses çıkartan birçok etken vardır. Arabalar, insanlar, hayvanlar, uçaklar, rüzgar, müzik aletleri, yıldırım düşmesi, şiddetli bir patlama esnasında çevredeki camların kırılması, uçakların geçişi sırasında pencere camlarının titreşmesi, bazı opera sanatçılarının sesleri ile bardak kırabilmeleri sesin bir enerji türü olduğunu gösterir.

Bu titreşimler ses oluştuktan sonra meydana gelir ve yavaş yavaş etkisini kaybeder. Ses enerjisi, ses kaynaklarına aktarılan enerjiye bağlıdır. Ses, madde moleküllerinin titreşmesi ile meydana gelen bir dalga hareketidir. Ses kaynağının titreşimleri sonucu ses dalgaları meydana gelir. Bu dalgalar bizim kulağımıza gelene kadar bir veya daha fazla ortamdan geçer.

Ses Dalgaları

Ses maddelere bir etki uygulayabildiğine göre iş yapabilir. İş yapabildiğine göre ses de bir enerji türüdür.

Ses boşlukta yayılmaz. Sesin meydana gelebilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Ses kaynaklarının ürettiği ses enerjisi arttıkça, ses daha uzaklara yayılabilir. Ses, dalgalar halinde yayılan bir titreşimdir. Sesin bir yayılma hızı vardır. Yayılma hızı sesteki taneciklere bağlıdır.

Tanecik sayısı arttıkça ses o kadar hızlı yayılır. Yayılma en fazla katı cisimlerde, sonra sıvı ve gazlarda olur. Ses kaynağından çıkan sesin kaynaktan uzaklaştıkça duyulmamasının sebebi ses enerjisinin başka enerji türlerine dönüşmesidir. Ses iletimi sırasında enerjinin bir kısmı ortamdaki taneciklerin birbiriyle çarpışması sonucu çoğunlukla ısı enerjisine dönüşür. Kaynaktan uzaklaştıkça ses enerjisi daha fazla ısı enerjisine dönüşeceğinden ses daha zayıf duyulur, belli bir uzaklıktan sonra da duyulmaz olur.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir