Paratoner

Paratoner Hesabı

Paratoner hesabı yapılırken;

önce toprak yüzeyi 50 cm derinliğinde kazılır. Binanın 5 veya 10 metre dışına çıkılır. Toprağa çakılacak bakır topraklama çubuğu en az iki adet 20 mm çapında, 2 x 1,5 = 3 m boyunda som bakırdan, 3′ er metre aralıklarla dört adet 1,5 metre boyunda topraklama çubuğu gömülür.

Bakır çubuklar, her biri 2,5 m boyundaki muhafaza borusunun içine alınır. Bağlantılar bakır kaynak ile yapılmalıdır, eğer bağlantı civata ile yapılacaksa bağlantı yerleri ziftlenmelidir. Topraklama direnci ölçümü yapılıp, direnç 5 Ω un altında olmalıdır. Yapılan ölçüm 5 Ω altına düşene kadar ek olarak bakır çubuk veya levha gömülmelidir.

Binaların üzerine konulan yakalama çubukları 6 veya 7 metre boyunda galvenizli borudan yapılmış paratoner direği, duvara veya çatıya gergi telleri, kelepçeler ve altlık ile montaj yapılır.

Paratoner Malzemeleri

  • Bakır lama
  • Bakır tel
  • Bakır levha
  • Örgülü bakır tel
  • Bakır çubuk
  • Galveniz şerit
  • Galveniz levha
  • Galveniz köşebent

Paratoner firmaları bu paratoner malzemelerinin imalatını yapmaktadırlar. Paratoner fiyatları malzemenin kalitesine göre değişir. Paratoner havada bulunan elektrik  yükünü toprağa akıtarak, yıldırımdan korunma amacıyla kullanılan alüminyum ve bakır iletkenleri toprağa ileterek topraklama sistemi işlemini yapan elemandır.

Topraklama ve paratoner tesisinde kullanılan bakır iletkenler % 99,5 saf bakır olmalıdır. Paratoner topraklama direnci 5 Ohm dan az olamalıdır. Fazla olması halinde bakır çubuk ilave edilecek ve 5 Ohm altına düşürülmesi sağlanacaktır. Paratoner tesisatında kullanılan malzemelerin tümü ve ek bağlantılarında kullanılan civata ile bağlı olan kısımların hepsi ziftlenmelidir. Ziftlemenin amacı,  toprağa gömülü olan çubukların, levhaların zamanla paslanıp çürümesini ve kopmasını önlemek için yapılır.

AKTİF PARATONER KORUMA YARIÇAPI HESABI

Aktif paratoner koruma yarıçapı Rp, labartuvarlarda ölçülen ΔT değerine, hesap yöntemi ile düzenlenmiş yıldırım düşme risk cetveli (BNFC10-102) koruma seviyeleri 1, 2 veya 3 ve yakalama ucu ile korunacak alan arasındaki yüksekliğe bağlıdır.

Rp : Paratoner koruma sahası yarıçapı. (m)

h : Korunacak alanın paratoner yakalama ucuna olan yüksekliği. (m)

D : Koruma seviyesi   I için 20 m.  (en güvenlikli)

II için 45 m. (güvenlikli koruma)

III için 60 m. ((normal koruma)

ΔL : Ortalama uyarım yolu. (m)

ΔT : Erken uyarım zamanı. (μs )

ΔL = V*ΔT

V = 1m / μs için   ΔL ve ΔT değerleri

ΔT = 3 μs için  ΔL = 3 m.

20 μs için ΔL = 20 m.

31 μs için ΔL = 31 m.

53 μs için ΔL = 53 m.

76 μs için ΔL = 76 m.

RP = √  h(2D − h) + ∆L(2D + ∆L)              h ≥ 5 m. İçin

H < 5 m. İçin aşağıdaki cetvel kullanılır.

NFC 17 – 102’ ye GÖRE KORUMA SAHASI YARIÇAPI

                          

nfc17 102 ye göre koruma sahası yarıçapı

Bir zamanlar sadece insanlar tarafından yapılan veya insanlar tarafından yapılması imkansız olan bazı işlerin günümüzde makinalar tarafından yapılabilmesine yönelik olan çalışmalardır. (İşçinin görevinin makinalar tarafından yapılması mekanizasyon olarak tanımlansada genel olarak otomasyon, makinelerin kendi-kendine idare edebileceği bir sistemi anlatır.)

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir