Otomasyon

PLC Kontrollü Dozajlama Tartım Sistemleri

Ttartım ve dozajlama sistemlerinde yılların tecrübesi ile idas otomasyon olarak hizmet vermekteyiz. Herhangi bir tartım kontrol cihazı olmaksızın tartım kontrolünü PLC yapar. PLC kontrollü tartım kontrol sistemlerimiz daha kullanışlı ve fonksiyoneldir. Piyasada kendisini kanıtlamış bir çok tartım kontrol cihazlarına nazaran Tartım kontrol programımız daha fazla özelliğe sahip ve kullanımı daha kolaydır. Tartım kontrol ve dozajlama sistemlerinde tartım fonksiyonuna ek olarak bir çok vana motor ve benzeri saha elemanlarının kullanılması zorunludur. Bu tarz sistemlerde tartım kontrol cihazlarına ek olarak PLC ler kullanıldığı için maliyet artar ve kullanımı kompleksleşir.

PLC kontrollü tartım dozajlama sistemimizde loadcell den gelen mili volt (mV) bilgisi bir tarnsmittere girilir. İstenen hassasiyete göre uygun transmitter ve loadcell seçilir. PLC transmitterden okur ve PLC de çalışan program tartım kontrolü veya tartım indikatörünün yaptığı tüm fonksiyonları fazlasıyla yerine geitirir. PLC ye bağlı dokunmatik ekran üzerinden tartım ve diğer bilgiler izlenir ve kontrol edilir. Ölçüm periyodu, stand stil, sönümleme süreleri, havada kalan mal miktarı, filtre değerleri, ve benzeri değerler ekrandan girilir.

akhisar jelly fabrika jelly pişirme ve dozajlama hattı otomasyonu

Dara alma ve ayar-kalibrasyon işlemleri

Dara alma ve ayar-kalibrasyon işlemleride dokunmatik ekran üzerinden yapılır. Bu sayede görsel temalara izin verir, kullanımı kolay ve operatör dostu bir sistemdir.

PLC olması itibariyle tartım harici ihtiyaç duyulan diğer PID kontroller ve RS232, RS485, modbus, profibus, TCP/IP gibi haberleşme kontrolleri ve benzeri işlemlerde rahatlıkla aynı sistemde yapılır.

Dozajlamanın bir PC üzerinden kontrol edilmesi, reçete girilmesi, başlatılması, bitirilmesi, işletilmesi, izlenmesi ve raporlanması da Reçete yönetim Programımız tarafından yapılır. VB ortamında yaptığımız Reçete yönetim programı her türlü dozajlama için rahatlıkla adapte edilmektedir.

Belli sıralamada istenen miktarlarda ardışık olarak ürün çekişleri yapılır. Her bir çekiş sonucu oluşan batch prosesde girmesi gereken adıma gönderilir. Dolum yöntemiyle ürün hazılandığı gibi eksiltme yöntemiyle ürün çekişi yapılmasıda mümkündür.

Reçeteye göre dozajlama yapılır ve dozaj miktarları kaydedilir. İstenen ve gerçekleşen miktarlar kayıt altına alınır ve geçmişe dönük olarak istenen zaman aralığında raporlanır. Buna göre hammadde çekiş miktarları izlenir ve stok takibi yapılması amaçlıda kullanılmış olur.

Set edilen miktarlar dışında dozajlama olmuşmu olduysa tolerans ne idi gibi bilgilerde anlık izlenir ve raporlanır. Ayrıca PLC tarafında set edilen tolerans dışına çıkılan tartım durumlarında sistem uyarı verir veya batch’i durudurur.

Loadcell nedir (yük hücresi)

Yük hücresi bir kuvveti elektrik sinyali haline dönüştürmek için kullanılan dönüştürücüdür. Bu dönüşüm dolaylı ve iki aşamada olur. Mekanik bir düzenleme ile, algılanan kuvvet bir gerinim ölçerin şeklini değiştirir. Gerinim ölçer şekil değişikliğini (gerinim) bir elektrik sinyali olarak ölçer. Çünkü, gerinim telin etkin elektriksel direncini değiştirir. Bir yük hücresi genellikle bir Wheatstone köprüsü şeklinde düzenlenmiş dört gerinim ölçerden oluşur. Tek gerinim ölçerli (çeyrek köprü) ya da iki gerinim ölçerli (yarım köprü) yük hücreleri de vardır. Elektriksel sinyal çıkışı genellikle birkaç milivolt düzeyinde olup kullanılmadan önce bir amplifikatör ile yükseltilmeleri gerekir. Dönüştürücü çıkışı, dönüştürücüye uygulanan kuvveti hesaplamak için bir algoritma ile ilişkilendirilir.

Gerinim ölçer yük hücreleri çok yaygın olmasına rağmen, yük hücrelerinin diğer tipleri de vardır. Endüstriyel uygulamalarda, en yaygın kullanılan ikinci yük hücreleri hidrolik (ya da hidrostatik) yük hücreleri olup, bunlar gerinim ölçer yük hücre aletlerinde olan bazı sorunları ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Örnek olarak, hidrolik bir yük hücresi, geçici gerilimlerden (yıldırım) etkilenmediği için bina dışı ortamlarda diğerlerinden daha uygun bir alet olabilir.

Wheatstone köprüsü

Wheatstone köprüsü endüstride pek çok parametrenin ölçümünde bir referans seviyesi esas alınarak,  karşılaştırmalı sinyal üretiminde kullanılan bir devredir.

Yukarda resmi görülen Wheatstone köprüsü çalışma prensibi olarak, eğer R1, R2,R3 ve Rg dirençleri birbirine eşitse Vcc beslemesi köprü girişine uygulandığında B ve D çıkışında herhangi bir voltaj okunmaz .Yani çıkış sıfırdır.

Eğer yük hücresinin Rg’ye  bağlı olduğu bacakta uygulanan yükten dolayı strain gauge’ nin direnci değişirse çıkış terminalinde voltaj artmaya başlar.

G köprü dizaynı da denilen bu yöntemde Rg direnci uygulanan kuvvetle direnci değişir.

Yük hücreleri Wheatstone köprüsüne 1 tane bağlanabileceği gibi 2,3 ve 4 bacağa da sabit dirençler yerine Yük hücreleri bağlanabilir.

Toplam gerilim Vout = Vcd – Vcb den hesaplanır. Yada yukarda yazıldığı gibi ;

Vout=Vcc * ([R3/(R3Rg)]-[R1/(R2)])                             ‘den hesaplanır.

Diğer kullanışlı olan bir yöntemde bir bacağa bağlanan Yük hücresi uygulanan gerilme kuvvetini ölçerken diğer bacağa bağlanan hücre sıkıştırma kuvvetini ölçebilir.

4 köprülü uygulamalarda 2 yük hücresi(Geyc) gerilme kuvvetini pozitif yönde ölçerken diğer iki hücre sıkıştırma kuvvetini negatif etkisini ölçer.Bu durumda çıkış sinyali dört adet geyce uygulanan kuvvetlerin yarattığı gerilim kuvvetleriyle orantılı bir çıkış olur.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir