Otomasyon

Transmitter nedir?

Herhangi  bir prosesteki değişimleri algılamak, o prosese yön verebilmek için ilk adımdır.

Bu değişimleri elektronik bir ortamda kullanmak istiyor isek belirli bir hale sokmak gerekir. İşte tam bu noktada transmitter devreye girer. Transmitter kelime anlamıyla da dönüştürücü demektir. Isı, sıcaklık ve basınç gibi değerleri voltaj(0-10V) veya miliamper (0-20mA) seviyesine dönüştürürler. Hangi seviyeye dönüşüm yapılacağı ise kullanıcıya aittir. Misal 0 -100 0C arasında değişen bir sıcaklığımız olsun, bu değişimi algılayan bir sensörümüz (pt100, termo couple vs) var. Sıcaklık değiştikçe sensörden gelen data da (direnç) değişecektir, transmitterin görevi ise bu değişimi belirli standartlara çevirmektir. 0-100 0C arası değişen sıcaklığa göre ayarlanmış transmitteri endüstriyel standartlardan biri olan 4-20mA çıktısına göre hesaplarsak;

50 0C için 

20mA – 4mA = 16mA

16mA * [500C * (1/(1000C-00C))] = 8mA

Fakat burada işimiz bitmez, 4-20mA tabanı 4mA olduğu için;

4mA + 8mA =12mA olarak lineer bir sinyal karşılığı alırız.

Bu örneğimizi başka bir endüstriyel standart olan 0-10V’ a göre hesaplasaydık, sonuç olarak 500C’ ye denk gelen sinyalin 5V olacağını görecektik.

Transmitter seçimi hassasiyet, doğruluk payı, ölçüm skalası, sensör, sinyal çıkışı ve dış ortam gibi birçok duruma göre değişiklik gösterir. Yine örnek vermek gerekirsek basınç ölçümü yapılan bir doğalgaz boru hattında basınç transmitter’ inin herşeyden önce Ex-proof yani patlamaya neden olmayacak bir yapı beklenir.

Transmitter bir sensördür. Bir sensörün çıkış sinyali 4-20mA veya 0-10V olabildiği gibi profibus, profinet, modbus, canbus gibi haberleşmeleri destekliyorsa bu tarz sensörlere transmitter denir.

debimetre flowmetre

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir