Proses kontrol

Proses Kontrol Otomasyon Sistemleri

Proses kontrol uygulamaları, küçük laboratuar otomasyon sistemlerinden büyük ölçekli tesislere kadar çeşitlilik gösterir. idas Otomasyon tarafından sunulan proses kontrol sistemleri, bir uygulamanın her alanını kapsayacak şekilde farklı ölçeklendirme olanakları sunar. Planlama, kütüphane oluşturma ve konfigürasyondan, devreye alma ve işletime kadar, sistem entegratörlerine ve operatörlerine sistemin tüm döngüsü boyunca destek sağlar. Kusursuz entegrasyon ve sezgisel çalışma, kurulum sürelerini azaltır ve en üst seviye makine ve sistem üretkenliğini sağlarken ürün değişiminde esneklik sunar. Müşterilerimize proses kontrol de en kaliteli ve ekonomik enstrumanları seçerek ihtiyaçlarına yönelik en uygun otomasyon yazılım ve sistemlerini kurmaktayız.

Tesis Otomasyonu

Nesne tabanlı programlama ile geliştirilen standart sistem bileşenleri tüm sistemlerin modülerleştirilmesini mümkün kılar. Aynı zamanda, devreye alma ile ilgili zamanı ve maliyeti azaltılır. Merkezi bir proje yönetimi, standartlaştırılmış bir kütüphane ile birlikte, tüm sistemleri hem daha kolay hem de daha verimli kılmaktadır. Bakım, servis ve güncellermeler için güvenli ve entegre uzaktan erişim sayesinde sistem kullanılabilirliği en üst düzeye çıkar. 

Fabrika Otomasyonu

Fabrika otomasyonu, örneğin otomotiv, demir çelik, tekstil, kimya ve gıda endüstrisinde montaj hatlarının hat otomasyonu gibi işleri içerir. Bir üretim hattındaki her modülden veri toplanarak kapsamlı çevrimiçi performans denetimi sağlanır. Malzeme akışını takip etmek, tamamlanan her üretim aşamasının her zaman sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlar.

Proses Kontrolü

Tamamen entegre bir proses kontrol sistemi, bir yandan mühendislik miktarını büyük ölçüde azaltırken diğer yandan bir sistemin tüm yaşam döngüsü boyunca işletme ve bakım masraflarını düşürür. Entegre sürüm kontrol sistemi, sistemlerin doğrulamasını hızlandırır. Entegre alarm ve Trend system, ek maliyetli uzman sistemler gerektirmeden eksiksiz bir şeffaflık sağlar.

Altyapı Otomasyonu

Standart protokolleri kullanarak makinelerden ve tesislerden veri toplama merkezileştirilirse kapsamlı online performans izleme ve görselleştirme mümkün olur. Tutarlı arşivleme, kalite kontrolü için uzun vadeli dokümantasyon sağlar. Entegre standart raporlar, üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için tüm işlem verilerini uygun ve ayrıntılı analiz etmenin temelidir.

Proses Kontrol Ve Enstrümantasyon

Enstrümantasyonu geniş anlamda; ölçülebilir fiziksel girdilerin değerlendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Enstrümantasyon proses kontrolü için gerekli verileri sağlar. Bu sayede üretim maliyetlerinin değişken yapıları ve bu girdilerin birbiri üzerine etkileri incelenebilir bunları elektronik cihazlara aktarılabilir ve üretimde standartlaşma sağlanabilir.

Sanayi devrimi ile birlikte artan ihtiyaçlar ve ekonomik gelir gider ilişkisi, takip ve analiz işlemlerini vazgeçilmez kılmıştır. Günümüzdeki kontrol işlemleri üretimin her aşamasına yayılmış ve verimlilik, enerji ve iş gücünü takip etmek en az üretim kadar önemli olmuştur.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eski defter, kağıt, üretim fişleri yerlerini hafıza kartları hassas ölçü kontrol sistemleri ve bilgisayar ağlarına bırakmıştır. Klasik sistemler; giren malzeme, çıkan malzeme oranı veya kullanılan enerji, üretilen değerleri incelerken yeni modern sistemlerinde iş gücünde kayıp edilen zaman, enerji veriminin kontrolü, çevresel etkenlerden meydana gelen değişkenler, minimum maliyet ile maksimum fayda prensipleri enstrümantasyon ve buna bağlı olarak proses kontrolünü meydana getirdi.

Enstrümantasyonu geniş anlamda;

ölçülebilir fiziksel girdilerin değerlendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Enstrümantasyon proses kontrolü için gerekli verileri sağlar. Bu sayede üretim maliyetlerinin değişken yapıları ve bu girdilerin birbiri üzerine etkileri incelenebilir bunları elektronik cihazlara aktarılabilir ve üretimde standartlaşma sağlanabilir.

Proses kontrolü en basit örnekle;

fabrikanın aydınlatma sistemini güneş ışığına bağımlı olarak açıp kapatmak proses kontrol işlemlerinden biridir. Burada güneş ışığın girdisi enstümanlardan alınarak kontrol cihazına girilir ve kontrol cihazı aydınlatmayı kontrol eder. Bu ufak işlem bile enerji maliyetlerini ve gereksiz olarak milli değerlerimizin kullanılmasını engelleyecektir. Harcanan her enerjinin başka bir enerjiden meydana geldiği unutulmamalıdır.

İşlemler ne kadar büyür, kontrol edilecek ne kadar çok değer olursa, buna doğru orantılı olarak daha çok girdiye ihtiyaç olacaktır. Bu noktada enstrümantasyona ihtiyaç olacaktır. Hassas ölçüm cihazları ve metotları daha doğru kararlar almaya daha düşük maliyetli ve etkin üretim yapılmasına olanak sağlar.

Girdiler, belirli periyotlar ile inceleneceği gibi anlık sistemler ile de incelenebilir. Üretim makinelerinin anlık olarak kullandığı elektrik gücü, ihtiyaç olunan güç ile kullanılan güç dengesi ve operatörün o anki verimliliği takip edilerek bu girdiler kontrol cihazına aktarılıp buradan ana merkeze yönlendirilip karar verme mekanizmasının önüne sunulabilir. Bu sayede çevrim süresi çok hızlı bir proses kontrolü yapılabilirken bu bilgiler haftalık ya da aylık raporlar halinde de değerlendirilebilir. Proses kontrolün çevrim süresi ne kadar hızlı ise enstrümanlardan alınan bilgiler o kadar hızlı değerlendirilebilir.