PLC veya PC den SMS gönderimi

PLC veya PC den Otomatik SMS gönderme çözümleri

GPRS modemler kullanılarak uzak noktadaki bir PLC ile haberleşme sağlanır. PLC uygulamaya göre sahadan topladığı analog veya dijital bilgileri (debi, hacim, seviye, sıcaklık, nem, ağırlık) işleyerek bağlı bulunduğu GPRS modem üzerinden bu bilgileri SMS yoluyla iletir.

PLC nin SMS gönderimi için de GPRS modemde normal bir SIM kart  takılı olması yeterlidir.

Atık su izleme, seviye izleme, arıza izleme, fabrikadaki makinaların durum bilgisinin ilgili yöneticilere otomatik gönderilmesi gibi alanlarda kullanılabilir.

GPRS modemlerle PLC nin direk haberleşmesine alternatif olarak PC ye takılan GPRS modem üzerinden de SMS gönderimi yapılabilir.

PC kendisine bağlı olan PLC den dataları toplar ve kayıt altına alır. PC ye PLC yerine Data toplama kartları veya endüstriyel cihazlarla haberleşme amaçlı kullanılan haberleşme cihazları da bağlanmış olabilir. Bu sistemde PC topladığı dataları SMS ile ulaştırılması gereken yere ulaştırır.

Faydalı bilgiler

SMS nedir

SMS (İngilizce Short Message Service; Kısa Mesaj Hizmeti), cep telefonu aracılığı ile yazılan mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna gönderilmesi, mesajlaşması hizmetidir.

Kısa mesaj, 2G ile ortaya atılmış ve kullanıcıların aralarında 160 harfe kadar yazılı mesajlar yollamalarına olanak tanıyan bir uygulamadır. 3G’de de desteklenen bu uygulama, yerini çok yavaş bir şekilde MMS’e bırakmaktadır.

PLC nedir

PLC (Programmable Logic Controller & Programlanabilir Kontrol Cihazı) algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve iş elemanlarına aktaran bir mikro işlemci tabanlı bir cihazdır. PLC’ler üretim hızı ve otomasyonu sağlaması açısından üretime büyük bir ölçüde katkıda bulunmaktadır. PLC’ler sıra, hareket, süreç denetimi yapabilmekte ve çok çeşitli verilerin toplanmasında kullanılabilmektedir. PLC’ler 80’li yıllardan sonra küçülüp yetenekleri ise aynı oranda artan kontrol cihazlarıdır. İnsan hatalarını engellemek için tasarlanmışlardır. Üretim elemanlarında oluşacak hataları denetlemek için kullanılması kaçınılmazdır. Önceleri belirli bir üretim sahasında denetim amacı ile kullanılmışlardır. Günümüzde gelişen iletişim teknolojisi ile artık başka yerlerde yapılan PLC süreç denetimleri, farklı yerlerden izlenip denetlenebilir.

PLC lerin avantajları

Güvenilirlik

Tehlikelere karşı hemen hemen tüm elemanların korunmuş olduğu elektronik birimlerden oluşmaktadır.

Fiziksel Büyüklük

PLC’ler yeteneklerine göre çok küçük ve az yer kaplayan cihazlardır. Bu da her ortamda sorunsuzca kullanılmalarını sağlamaktadır.

Maliyet

PLC çözümlerinin gerek ilk yatırım maliyetleri gerekse sağladığı üretim kazançları açısından maliyetleri önemsiz kalmaktadır

Ortam Dayanıklılığı

PLC’ler özellikle endüstriyel ortamlar için tasarlandıklarından bu tip ortamlarda dayanıklılık göstermektedirler

İletişim Kabiliyeti

PLC’ler kendi aralarında, kişisel bilgisayarlarla, ve diğer akıllı cihazlarla iletişim sağlayabilmektedirler

Kompleks Yapı

PLC ler birçok makinenin aynı anda kontrolünü, bellekteki, her iş elemanına ait alt programlar ile yapabilmektedirler

Esneklik

PLC programlarında değişiklik kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca PLC bellekleri arttırılabilir

İşlem Hızı

PLC mantıksal ve aritmetik işlemlerden oluşan bir programı oldukça hızlı bir şekilde işletebilmektedir

Görüntüleme

Bir PLC programı ve ilgili devrenin çalışması direk olarak monitörden izlenebilmektedir. Ayrıca arıza tarama yapılabilmekte ve geçmiş çalışma durumları sonradan izlenebilmektedir.