PLC veya PC den Mail gönderimi

PLC veya PC den Otomatik Mail gönderim çözümleri

GPRS modemler kullanılarak uzak noktadaki bir PLC ile haberleşme sağlanır. PLC uygulamaya göre sahadan topladığı analog veya dijital bilgileri (debi, hacim, seviye, sıcaklık, nem, ağırlık) işleyerek bağlı bulunduğu GPRS modem üzerinden bu bilgileri Mail yoluyla iletir.

Iletilmek istenen data Mail ile gönderilmek isteniyorsa GPRS modemde internet hattı olan herhangi bir operatöre ait bir SIM kart olmalıdır.

Atık su izleme, seviye izleme, arıza izleme gibi alanlarda kullanılabilir.

Aynı şekilde Uzaktaki sabit bir PC üzerinden PLC nin topladığı datalar izlenip raporlanabilir. Bunun için PC internet üzerinden PLC nin GPRS modem le gönderdiği dataları kayıt eder ve online izlmeye imkan sağlar. Bu datalar grafik ortamda izlenebildiği gbibi geçmişe dönük istnilen tarih saat aralığı seçilerek raporlanması ve print alınmasıda mümkündür.

GPRS modemlerle PLC nin direk haberleşmesine alternatif olarak PC ye takılan GPRS modem üzerinden de Mail gönderimi yapılabilir.

PC kendisine bağlı olan PLC den dataları toplar ve kayıt altına alır. PC ye PLC yerine Data toplama kartları veya endüstriyel cihazlarla haberleşme amaçlı kullanılan haberleşme cihazları da bağlanmış olabilir. Bu sistemde PC topladığı dataları Mail ile ulaştırılması gereken yere ulaştırır.

Uzak noktadaki sistemdende tüm datalar online olarak izlenir, kayıt altına alınır , grafik ve text ortamda geriye dönük izlenebilir ve raporlanabilir.