Otomasyon

Basınç transmitteri nedir?

BASINÇ ÖLÇME TEKNİKLERİ ve TRANSMİTTERLER

Günümüzde, hidrolik ve basınçlı hava sistemlerin daha performanslı,hassas, hızlı ve kontrol çısından daha esnek olması gerekmektedir. Bu gerekliliklere ilaveten yakalanılmış olan yüksek standartlardan aşağı düşülmemelidir.

Hidrolik sistemlerde yüksek standartlarda kalabilmek için, çok iyi projelendirme, kaliteli imalat, standartlara uygun tesisat ,montaj ve devreye alma işlemlerinin yapılması gerekir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra devreye alınmış sistemimizin rutin olarak performansının değerlendirilmesi ve oluşabilecek arızaların önceden tespit edilebileceği şartları sağlamak için, hidrolik sistemin özellikle koruyucu – kestirimci ve planlı bakım mahiyetinde kontrollerinin yapılması ve durumun analiz edilmesi
gerekir.

basınç transmitteri basınç sensörü

Hidrolik akışkanın sıcaklığını, kirliliğini, basıncını ve debisini ölçen modern ölçüm cihazları ile hidrolik sistemdeki analiz edilecek değerler sürekli izlenebilir, kayıt altına alınabilir, kaydedilen veriler grafik ya da tablolar halinde çıktı olarak alınabilir, ya da bu veriler bilgisayara yüklenerek uzun süreli karşılaştırmalı analizler yapılabilir.

Koruyucu ve kestirimci bakım, servis, makine ayarı ve optimizasyonu gibi konularda çok önemli olan modern ölçüm cihazları, aynı zamanda proses kontrolünde, test makineleri gibi karmaşık ve kapalı devre çevirimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Basınç ölçme cihazlarına  Genel bakış

Hidrolik ve hava sistemlerde ölçülmesi ve değerlendirilmesi gereken çok parametreler vardır. Bu parametrelerden bazıları akışkanın debisi , basıncı, sıcaklığı ve kirlilik durumudur. Bütün bu parametrelerin sağlıklı bir şekilde ölçülmesi bize hidrolik sistemin durumu ve performansı açısından bilgi verir. Hidrolik sistemlerin verimliliğinin izlenmesi açısından ve önüne geçilebilecek arızaların önceden kestirilip önlem alınabilmesi açısından bu ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi çok aydalıdır. Hidrolik sistemlerin performansının en büyük kriterlerinden biri olan basınç ölçümünün  güvenilir bir şekilde yapılması ve performans analizi yapılabilmesi için elektronik destekli ölçüm elemanları kullanmak gerekir.

Basınç değerinin sürekli ve kontrol altında tutularak izlenmesi ve analiz edilebilmesi için
basınçla doğrusal bir şekilde elektrik çıkışı üreten basınç-elektrik çeviricileri,
(basınç transmitterleri ) kullanılır.

Basınç Transmitterleri

Basınç transmitterleri gaz ya da sıvı formundaki akışkanların basınçlarını ölçerek doğrusal olarak elektrik sinyallerine çeviren cihazlardır. Bu cihazların değişik basınç aralıklarında ölçüm yapabilen
çeşitleri mevcuttur. Mutlak basınç, basınç ve fark basınç transmitterleri olarak üç değişik grupta toplanabilen ölçüm cihazları, konstrüktif açıdan değişiklikler göstermekle beraber, ölçüm metodları
ve ölçüm elemanları yönünden birbirlerine benzerler.

Basınç Transmitterlerinin Yapısal Özellikleri

Çok değişik kimyasal özelliklere sahip (Korosif ya da korosif olmayan) sıvı ya da gaz formundaki
akışkanların basıncını ölçebilen transmitterlerde ölçüm elemanı olarak basınçla doğrusal olarak direnç değeri değişen piezo-resistive elemanlar ya da ince polysilikon – film tabakası halinde ölçüm hücreleri kullanılır.
Akışkanla ölçüm elemanını birbirinden çok özel ve hassas bir şekilde imal edilen paslanmaz malzemeden diyafram ( membran ) ayırır. Ölçüm elemanı ile membran arasında basıncı ileten genellikle silikon esaslı özel bir yağ bulunur. Basınca doğrusal olarak , ölçüm elemanı üzerindeki direnç değişiminden milivolt cinsinden bir çıkış alınır.  Bu çıkış transmitter içerisindeki yükseltici devre vasıtasıyla yükseltilerek transmitter çıkışı olarak 4-20 mA ya da 0-10 V gibi değerler verilir. Bu değerler transmitter içerisinde bulunan yükseltici devreye bağımlı olarak istenilen şekilde ayarlanabilir. Basınç transmitterinin içerisinde bulunan elektronik devrede sıcaklık farklarından dolayı ölçüm
çıkışında olabilecek hataları ortadan kaldırmak ve doğrusallığı sağlamak için, sıcaklık dengeleme (Kompanzasyon) devreleri kullanılır.

Transmitter gövdesi ve akışkanla kontak halinde olan diğer tüm parçalar genellikle paslanmaz çelik
malzemeden imal edilir. Gövde tek parça ya da elektron ışın kaynaklı yapıda olabilir. Kablo bağlama
soketi olarak DIN soket IP 65 kullanılabileceği gibi su geçirmez özel soketler de kullanılabilir (RSF 40)

1- Mutlak Basınç Transmitterleri (mutlak basınç sensörü)

Bu grupta ölçüm yapabilen transmitterler atmosferik basınç altındaki değerleri de ölçebilirler.Referans
olarak transmitterin gövdesi içerisinde bulunan vakum değerini kullanırlar ya da ölçüm elemanı silikon
esaslı olan özel bir sensör kullanılır.

2- Basınç Transmitterleri (elektronik basınç hissediciler)

Atmosferik basınç, sıfır çıkış değeri olarak kabul edilir. Ölçüm aralıkları çok geniştir. 1000 bar basınca
kadar seri üretimleri mevcuttur.

3- Fark Basınç Transmitterleri

Basınç transmitterleri bir noktada oluşan basıncı ya da mutlak basıncı ölçebildikleri gibi, iki nokta
arasındaki basınç farkını da ölçebilirler. Basınç farkını ölçen bu cihazlar fark 
basınç transmitteri diye
adlandırılırlar.
 Debi ölçümü, seviye ölçümü, filtre tıkanıklık durumu tespiti gibi proses ölçümleri başlıca
kullanım alanlarıdır. Fark basınç transmitterlerinde fark basıncı esas olmakla beraber giriş basınç
değeri de önemli bir seçim argümanıdır.. Örneğin; ölçülmek istenilen fark basıncının 10 bar olduğu bir
yerde giriş basıncı 0 bar da olabilir, 1000 bar da olabilir.

Basınç Transmitterlerinin Teknik Özellikleri

Aşağıda piezo – resistive ölçüm sensörlü bir basınç transmitterinin teknik özellikleri incelenebilir.
Basınç aralığı :-1 ila 10 bar (Relatif)
Optimum çalışma sıcaklığı :-20 ila 85°C
Maximum giriş basıncı :20 bar
Çıkış sinyali :-0.2 ila +2 V
Doğrusallık hatası :0.3% TS*
Yeniden tekrar edilebilirlik :0.2% TS*
Akışkan cinsi :Sıvı ve gazlar
Sıcaklık kompanzasyon hassasiyeti :+/- 0.02% TS*/°C
Rezonans frekansı :100 kHz
Şoka karşı direnci :100 g
Ani basınç yükselmesi zamanı :15000 bar/sn
Gövde malzemesi :Paslanmaz 1.4462 veya 1802
Diyafram malzemesi :Paslanmaz 1.4301
Cevap verme süresi :< 1 ms
*TS: Tam skala ( Bu örnekte 10 bar )

Basınç Transmitterleri

Basınç transmitterleri gaz ya da sıvı formundaki akışkanların basınçlarını ölçerek doğrusal olarak elektrik sinyallerine çeviren cihazlardır. Bu cihazların değişik basınç aralıklarında ölçüm yapabilen
çeşitleri mevcuttur. Mutlak basınç, basınç ve fark basınç transmitterleri olarak üç değişik grupta toplanabilen ölçüm cihazları, konstrüktif açıdan değişiklikler göstermekle beraber, ölçüm metodları
ve ölçüm elemanları yönünden birbirlerine benzerler. 
Basınç kontrol cihazları doğrudan transmittere bağlanabilir.

Basınç Transmitterlerinin Çıkış Değerlerinin Analizi. Ac hız kontrol cihazları ile basınç kontrolü

Basınç transmitterlerinin voltaj ya da akım türündeki çıkışları çeşitli elektronik cihazlar kullanılarak analiz edilebilir. Transmitter üreticisi firmaların birçoğu transmitter çıkışını analiz eden ölçüm cihazlarını da üretmektedirler. Genellikle bakım , arıza bulma ya da makine ayarları gibi konularda elde taşınabilir tipleri kullanılır.  Bu ölçüm cihazları kendi içerisindeki 9V pillerle çalışırlar.  LCD ekran
üzerinde basınç, debi, sıcaklık gibi değişik parametreler gösterilebilir. Üzerinde bulunan butonlar vasıtasıyla istenen çıkış değeri ekranda gösterilebilir, minimum ve maximum ölçüm değerleri hafızada tutulabilir, iki ölçüm noktası arasındaki fark değerleri ölçülebilir, Ölçüm değerleri kızılötesi bağlantı ile
bir yazıcıya ya da PC’ ye aktarılabilir.

hız kontrol sürücüsü inverter inverter kontrolü ucuz inverter olur mu? plc nedir? Akıllı röle nedir ? haberleşme invertör Standartlar Servo sistem
emc filtre ac drive tork kontrol Plc kabloları Uzaktan kumanda Vinç motorları asansör Kompresör Kontrol_cihazları dijital gösterge turmetre
takometre zaman rölesi motor Verimli motorlar uzaktan kumanda otomasyon nedir? otomasyon Moment ssr solid state röle kontaktör
pompa kontrol enkoder güç_kaynakları sensör fiyatları

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir