Verim artırma ve TPM için, TPM nedir?

idas Veri Toplama Sistemi

Rekabetin her geçen gün arttığı bir piyasa ortamında üretimdeki sürekliliğin önemini bilerek bu kapsamda endüstriyel otomasyon çözümleri sunmaktayız. Yaptığımız bir çok PLC kontrollü fabrika otomasyonlarında edindiğimiz tecrübe sonucu IDAS adını verdiğimiz Veri Toplama ve İzleme Sistemini geliştirdik. Veri toplama ve izleme sisteminin fabrikaya sadece kurulmasıyla %6 ya varan verim artışları görülmüştür. Ayrıca sistemin vereceği raporların TPM kurallarına göre değerlendirilerek yapılacak çalışmalar sonucu bu verimi daha da arttırmak mümkün olacaktır.

İdas veri toplam sistemi komple bir scada sistemidir.

Makinalar üzerine PLC kontrollü panolar takılır. Pano üzerinde dokunmatik operatör arayüzü ekranı ve el tipi barkod okyucular bulunur. Ayrıca makinalardan bu panoya makinayı izleyebilmek için bir takım sinyaller alınır. Tüm makinalar üzerindeki bu panolar ethernet ağı ile server pc ye toplanır. Server pc sürekli bu panolarla haberleşerek makinalardaki her türlü üretim ve duruş verilerini toplayarak kaydeder. Server pc network e dahil edilerek network de bulunan diğer pclerde server pc üzerinden makinaları izleyebilir ve kayıtlı verileri raporlayabilir.

Makina üzerinden PLC kontrollü panolarla otomatik bilgi toplanır

Makina üzerine takılan pano’ya makinadan birtakım sinyaller alınır. Bu sinyaller makina üzerindeki mevcut PLC den veya mevcut sensörlerden alınır. Bu sayede makinada enerji olup olmadığı, üretimk olup olmadığı, üretim varsa üretim miktarı ve makinanın hızı, makinanın arıza sebebi ile durup durmadığı gibi bilgiler otomatik olarak toplanır. PLC panosu üzerindeki operatör panelinde de bu bilgiler gözükür. Operatör barkod okuyucudan operatör kartını okutur, ayrıca makinaya planlanmış işemrini okutur. İş emri SAP ve ERP gibi sistemlerden çıkartılmış iş emri olabilir. Ekranda operatör tüm bu bilgilerini girer. Makiana durduğu zaman sistem sesli uyrı verir ve ekrandan operatörün duruş sebebini seçmesi istenir. Ekran dokunmatik ekran olduğundan operatörün kullanması ve duruş kodlarını seçmesi kolaydır.

tpm otomasyon idas
Enerji tüketimi izleme
genel ekipman verimliliği idas otomasyon
veri toplama scada ana sayfa
tartım dozajlama otomasyonu
raporlama ve grafik izleme scada yazılımı idas otomasyon

Kullanıcı bilgisayarlarından makinalar izlenir

Kullanıcıların bilgisayarlarına idas scada programı yüklenir. İdas scada programında ana menü fabrikadaki izlenen makinaların şematik yerlerini gösterir. Bu ekran; hangi makinanın çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa o anki anlık çalışma hızını gösterir.

Her makina ait üretim ve duruş raporları alınır

Makina bilgileri bu menüden online olarak anlık izlenebildiği gibi makinanın geçmiş bilgileride rapor alınabilir. Yine makinaya ait menüden raporlar butonuna basıldığında yandaki menü açılır.
Rapor menüsü açıldığında default olarak son bir günlük bilgiler ekrana gelir. Istenirse tarih aralığı değiştirlebilir. Bu menüde direk olurak belirtilen tarih aralığındaki makina duruşları izlenir.

TPM’in Hedefleri Nedir?

– Rekabet gücünü arttırmak.
– Kolay çalışılan yüksek performanslı bir is yeri yaratmak.
– İşletme bazında bakım yapmaya aktif katılımı sağlamak.
– İstikrarlı ürün kalitesini sağlamak.
– İstikrarlı ürün teslimatını sağlamak.
– Kayıpları yok ederek yüksek kârlılığa ulaşmak.
– Çalışma ortamına canlılık getirmek ve iş güvenliğini sağlamak