Yem Silosu Otomasyonları

Yem Silosu Scada Yazılımımız

Yem silo otomasyonu kısaca;

Bir hammaddenin, girişinden çıkışına kadar geçtiği süre ve gördüğü işlemlerin bir otomasyon programı ile izlenmesi, kontrolünün ve raporlamasının yapılmasıdır. 

Günümüzde Yem silolarında otomasyon zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda yem silosuna yaptırılacak otomasyonun seçimi de önem arzetmektedir. 

idas otomasyon olarak başta TMO – toprak mahsulleri ofisi olmak üzere bir çok yem tesisine silo otomasyonları yaptık. 

yem silosu otomasyonu
yem silosu otomasyonları
yem silosu scada ana sayfa

Yem silolarında, ürün – emtia kamyondan siloya, silodan kamyona, silolar arası scada üzerindeki reçeteye göre otomatik transfer ettirilebilir. Silo ve bant kantarları ile ürünü tartarak transfer de yapmış olduğumuz uygulamalardandır.

Ayrıca Yem silolarında sıcaklık izlemeye yönelik ekonomik scada çözümlerimizde mevcuttur.

Yem Silo Otomasyonu işlemler

İhtiyaca uygun yem silo otomasyonu seçilirken aşağıdaki işlemlerden uygun olanlar seçilmeli ve bu kapsamda otomasyon ihtiyacı belirlenmelidir. 

• Hammadde giriş işlemleri

1. Kamyon baskül programı

a) Yeni araç tartım işlemleri

b) Kantar fişi basımı

c) Numune alımı

d) Kart okuma işlemleri

e) Dara işlemleri

f) Kontratlı alım kontrolü

g) Fabrika içi araç takibi

h) Geriye dönük hammadde/araç hareketleri izleme ve raporlama

2. Hammadde tanımları

a) Likit hammaddeler

b) Premiks katkılar

3. Silo tanımlamaları

a) Dozaj siloları

b) Likit tankları

c) Premiks siloları

d) Yatay ambarlar

e) Çelik silolar

f) Yarı mamul silolar

g) Mamul silolar

• Transfer işlemleri

1. Boşaltma lifti ile çelik ve hammadde dozaj siloları arasında

2. Likit boşaltma ve rezerv tankları arasında

3. Silobus sistemi ile dozaj silolarına

4. Fabrika içi silolar arasında hammadde aktarımı

5. Harmanlanmış mamul yarı mamul ya da mamul silolara aktarımı

6. Yarı mamul siloların mamul silolarına aktarımı

7. Mamul ürünün dökme ya da torbalamaya aktarımı

• Dozajlama sistemi

1. Reçete tanımlama

2. Reçete rasyon programından otomatik reçete aktarımı

3. İmalat planı

4. Çoklu dozajlama

5. Hammadde bazında ayarlanabilir hız kontrolü

6. Ana dozaj,Premiks ve likit katkıların reçete içeriğine göre harmanlanması

7. Üretim raporları

8. Stok bilgisi

9. Üretim raporlarının SAP,ERP entegrasyonu

10. Muhasebe programları ile haberleşme

• Öğütme, Karıştırma, Melaslama, Yağ kaplama, Granül

1. İmalat planına göre üretimin optimizasyonu

2. Akım ve kontrolü

3. Reçete içeriğine göre karışım sürelerinin ayarlanması

4. Reçete içeriğine göre uygun oranda Melas ve yağ anlık ölçülerek dozajlanması

5. Trend izleme ve raporlama

• Peletleme

1. Sıcaklık kontrolü

2. Akım kontrolü

3. Kapasite kontrolü

4. Expander, Boa kompaktör, Hijyenayzır ile entegrasyon

5. Trend izleme

6. Granül hale getirme

7. Yağ kaplama

8. Trend izleme raporlama

• Mamül sevk

1. Siparişe göre dökme aracının hazırlanması

2. Kantar fişi ve irsaliye basımı

3. Siparişe göre torbalama sayısının set edilmesi ve kontrolü

4. Raporlama

Otomasyon sistemimizi destekleyen uygulama ve hizmetlerimizi sıralarsak;

• Montaj ve Montaj Süpervizyonu

• Dökümantasyon

• Eğitim

• Müşteri Teknik Destek, bakım ve servis hizmeti

• Hareket Kontrol Sistemleri

• PLC, SCADA, HMI software ve program yazılım hizmetleri

• Otomasyon Panoları üretimi

• Proje ve mühendislik hizmeti-Fabrika Elektrik Proje ve Taahhüdü

• Güç panoları üretimi

• Kompanzasyon Panoları üretimi

• Tesis Kompanzasyon kontrolü

• Barkodlama , RFID, RF uygulamaları

• Projelendirme ( Elektrik )

• Pano Montajı ( Güç – PLC – Dağıtılmış I/O)

• Saha Montajı ( Elektrik )

• Programlama ve Devreye Alma