ATIK SU ARITMA TESİSİ

Atık su arıtma tesisi otomasyonları

Arıtma sistemlerinde işin prosesi kadar otomasyon sistemide önem taşır. Sistemde kullanılan enstruman ve elektrik- otomasyon ekipmanlarının kaliteli ve uzun ömürlü olması şarttır. İlave olarak atık suya kimyasalların minimum oranda kesin doğrulukla enjekte edilmesi şarttır. Aksi durumda işletmeler gereksiz miktarda kimyasallar için bir çok para ödemeye devam ederler.

Arıtma sistemi kontrol odasından izlenir ve kontrol edilir. Sistemdeki tüm arızalar, akış miktarları, sıcaklık ve basınç bilgileri izlenir. Arıtma sisteminde sıcaklık kontrolüde önemlidir. Özellikle bakteri kullanımında bakterilerin yaşama şartlarının en önemli faktörünü oluşturan sıcaklık doğru bir şekilde sabit tutturulmalıdır.

kervangıda istanbul ve akhisar atık su arıtma tesisi otomasyonu

Idas otomasyon, Türkiye’nin en büyük atıksu arıtma tesis otomasyonlarının yapımında bulunmuştur. 2003’ten bu yana başta İSKİ olmak üzere değişik firmaların atık su arıtma tesis otomasyonlarını yapmaya devam etmektedir.

İdas otomasyon yaptığı yüksek doğrulukta çalışan atık su otomasyon sistem ve yazılımlarıyla 7 gün 24 saat tüm Türkiyeye yaşanabilir bir çevre, yüzülebilir denizler sunan projeler içerisinde çalışmakta ve sorumlu bir hizmet aşkıyla “Çevre Teknolojileri” sektöründe Türkiye’de ve dünyada ki tüm tesislere hizmet vermektedir.

Atık su arıtımı

Pissu Arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra islah edilmesi işidir.

Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilinmektedir

– Kimyasal arıtım:

atıksuyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

– Biyolojik arıtma :

evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

– Fiziksel arıtma:

hiçbir kimyasal veya bakteri kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler
ile uzaklaştırılmasıdır.

Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır:

ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

Atıksu arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

Atıksu karakteri:

Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.

Çıkış suyu kalitesi:

Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

Atık su arıtma tesisi otomasyonlarında PLC olarak işin büyüklüğüne göre Siemens S7300, S7 1500, S7 1200 serisi PLC ler veya Panasonic marka PLC ler kullanmaktayız.

Operatör ara yüzü olarak panel PC veya Siemens HMI lar kullanmaktayız.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir