MOM, MES, SCADA, Otomasyon

Mom ve MES

MES ve MOM arasında net bir ayrım yapmak söz konusu olduğunda ortaya çıkan görüşler birbirinden oldukça farklıdır. Bazı bilirkişiler MES’in MOM‘un bir alt kümesi olduğunu düşünürken, diğer kişiler; farklı işlevsel alanları tanımladıkları görüşünü savunmaktadırlar. Bu yazımız; üretim yönetim sistemi ve üretim operasyon yönetimi hakkında bilgiler içermektedir.

Yıllar boyunca pek çok farklı kısaltma ve terim kullanılmıştır ancak odaklanılması gereken terimler aşağıdaki gibidir.

 • MES – Üretim Yönetim Sistemi (Manufacturing Execution System)
 • MOM – Üretim Operasyon Yönetimi (Manufacturing Operations Management)

MES ilk olarak 1990’larda AMR tarafından kullanıldı ve ilk olarak 1980’lerin sonunda Purdue Üniversitesi‘nde bulunan Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CIM) terimini anlatan varis idi. Bu dönem, ISA-95 gibi endüstrinin birçok standardından önce kurulmuştu ve ERP, küresel üretim şirketlerinin çoğu için ana BT omurgası olarak kök salmıştı.

Eski Sistem MES ile İlgili Problemler

Mevcut piyasa koşulları nedeniyle, birçok eski MES sistemi, değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için gereken yapılandırılabilirliği ve esnekliği barındırmayan, özel olarak yapılandırılmış kapalı sistemlerdi. Bu, eski uygulamalar çok yüksek bir kod oranına sahip olmasına neden olmakta ve çoğu zaman sonu olmayan bir yazılım/uygulama süreci yaratmıştır. Bu nedenlerle ve diğerleri için, MES, başlangıç YG hedeflerine ulaşamayan pahalı ve riskli bir girişim olarak erken bir itibar kazanmıştır.

Elbette, başarılı olan girişimciler yeniliği durdurmadı ve ayrıca pazar büyük ölçüde olgunlaşmayı bırakmadı. Yukarıda belirtildiği gibi, 1990’ların sonlarında ve 2000’lerin başında, ERP pazarındaki büyüme ve konsolidasyonun daha önceden eşi görülmemişti. Bununla birlikte, bu büyüme çoğu zaman imalat operasyonlarının yönetilmesi ve atölyenin en üst katına entegre edilmesine hala ihtiyaç duyulmasına neden olan atölye kapasitelerini içermiyordu.

Aynı zamanda, ISA-88 gibi seri seviyedeki standartların yaratılmasında otomasyon endüstrisinin yaptığı iyi işlerin çoğu, ISA-95 standardıyla işletmeye genişletiliyordu. Bu standartta Üretim Operasyon Yönetimi (MOM) adı verildi ve ÜretimKaliteBakım ve Envanter alanları da dahil olmak üzere MOM alanı içinde detaylı faaliyetler ve iş süreçleri tanımlandı.

MOM’un Yükselişi

Yeni piyasa koşulları, kendilerini MES olmak üzere geçmişten gelen ürünlerle yeniden markalamak ve farklılaştırmak isteyen bir dizi girişimciye yol açmıştır. Bu girişimcilerin birçoğu MOM terimini aldı ve tekliflerini MOM Çözüm veya MOM Platformu olarak ifade etti. Bu yeni MOM çözümleri arasında, gerçek bir kurumsal uygulama olmak için gereken esnekliği ve ölçeklenebilirliği yaratan birçok benzerlik vardır:

 • Yapılandırılabilir ve genişletilebilir bir platforma dayalı yeniden yapılandırılmış sistem
 • ERP ile standartlara dayalı entegrasyon
 • Endüstriyel Otomasyon ile standartlara dayalı entegrasyon
 • Standart üretim veri modeli
 • Üretim yetenekleri için BPM – üretim iş süreçlerini global olarak modellemek, görselleştirmek, optimize etmek, güncellemek ve uyumlu hale getirmek
 • Etkinlik yönetimi – gerçek zamanlı üretim olaylarını toplama, toplama, analiz etme ve yanıtlama becerisi

Bu eğilime rağmen, hiçbir şey kesilmiyor ve kurulamıyor. Sistemlerini yeniden tasarlarken ve yukarıdaki MOM çözüm yeteneklerine uygun yeteneklere sahip olsalar da, orijinal MES markalaşmalarından vazgeçmemeye karar veren birkaç lider MES satıcısı var.

Gelişme

Aynı şekilde ISA-95 standartlarını da içeren MES, adından da anlaşılacağı üzere, her şeyden önce, bir “sistem”, yani MOM alan adı işlemlerini gerçekte gerçekleştiren bir yazılım programı olarak adlandırıldığı için, farklı olarak anlaşılabilir.

İlk MES sistemleri az esneklik sağladı ve bazen değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için mücadele etti.

Bu artan ihtiyaçlara cevap olarak, üretim tesisleri açısından ve ayrıca kalite, envanter yönetimi ve bakım açısından, MOM terimi beklenen işlevselliğin bu genişlemesini belirleyen açık bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır.

Manufacturing Operations Management” terimi, operasyonel süreçlerin yanı sıra çeşitli aktiviteleri detaylandırarak devreye girmiştir.

Ortak Noktalar

Elbette, üretim yönetim sistemi ve üretim operasyon yönetiminin her ikisi de aynı alana atıfta bulunur; modelleme ve entegrasyon standartlarına (ISA-95 ve ISA-88) uygun olarak üretim işlemlerinin yönetimi ve kontrolü.
Bu nedenle, bir MES sistemi, tanım gereği, gerçek zamanlı üretim işlemlerini ( MOM ) yürütecek ve üreticinin sürekli iyileştirme yapmasına izin verecektir:

 • Bilginin daha iyi yayılması, (senkronizasyon, koordinasyon ve akış merkezileştirme)
 • Üretim süreçlerinin basitleştirilmesi,
 • Yasal gerekliliklere uyum,
 • Kontrollü envanter yönetimi,
 • Optimize edilmiş kalite izleme,
 • Sürecin ve ürünlerin sistematik izlenebilirliği,
 • Analiz ve sürekli performans iyileştirme.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir