Otomasyon, Tank envanter izleme scada sistemi

Tank envanter izleme yazılımı

Özellikle Petrol sektöründe yaygın olarak kullanılan, Firmaların Gümrüklü yada Gümrüksüz Tank Sahalarında kullandıkları, Envanter Kontrol sistemleri için radar tip seviye ölçüm cihazları ile seviye ölçümleri gerçekleştirilmekte, kullanılan sıcaklık sensörleri ile tanktaki bölgesel ve ortalama sıcaklık değerleri elde edilmekte, istenilirse tank yanı göstergeler ile bilgilerin BİLGİSAYAR harici tank yanından da izlenmesi olanağı sunulmaktadır.

Yıllardır sahalarda edinmiş tecrübelerimiz ile geliştirdiğimiz idas tank izleme ve envanter sistemi ile toplanan ham verilerin sisteme aktarılması ve hesaplamalar için gerekli olan arabirimler kullanılmakta, işlenen veriler sistemde kayıt altına alınarak WEB üzerinden yayına açılmaktadır.

Yapmış olduğumuz idas tank izleme ve envanter sistemi yazılımımız Türkçe Arayüz Sayfaları ve anlaşılır, basit Operatör Ayar Sayfaları ile Kullanan Operatörlerin kolayca kullanabileceği bir sistemdir. Ayrıca ana hesaplamalar hariç, tüm görseller ve ayar sayfaları isteğinize göre değiştirilebilmektedir.

Idas tank envanter yazılımı aslında bir scada yazılımıdır. Bu scada yazılımı ile müşteriye daha gelişmiş, kullanıcı dostu, raporlama ve grafik özellikleri daha iyi ve VB tabanlı olması nedeniyle her türlü database altyapısında çalışabilen, ethernet profinet veya seri port opsiyonlarıyla beraber hızlı haberleşme yapan bir scada sistemi sunulur.

Tank envanter yazılımımız sadece petrol sektörüne değil, bir çok endüstriyel tesise hitab eder. Hammadde tanklarındaki ürün miktarının doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi istenen her tür işletmeye uygundur.

Bu sistem sayesinde radar veya prosese uygun seviye sensörü kullanılarak tanktaki ürünün miktar bilgisi kg olarak hassas bir şekilde izlenir ve değişim miktarı zamana bağlı olarak kayıt altına alınır ve raporlanıp izlenir.

Ölçülen seviyeden hacim hesaplanır.
Ölçülen sıcaklıktan yoğunluk hesaplanır.
Hesaplanan hacim ve yoğunluktan miktar bilgisi elde edilir.

Program; topladığı ve hesapladığı bu bilgilerden tanktaki gerçek ürün miktarını hesaplar. Tüm bu değerler zamana bağlı kayıt altına alınır ve tanktaki miktarın zamana göre değişimide istenildiği zaman geçmişe dönük olarak istenen tarih zaman aralığında izlenir raporlanır. Raporlar excell veye grafik ortamda alınabilir.

Web den izleme

ERP, SAP veya benzer Yazılımlarla Entegrasyon

Otomatik mail ile bilgilendirme

Otomatik SMS ile bilgilendirme

tank envanter yazılımı
tank envanter yazılımı
tank envanter yazılımı
tank envanter yazılımı
tank envanter yazılımı
tank envanter yazılımı
tank envanter yazılımı

Sıcaklık ölçümü:

Tankı sıcaklığı prosesin gereği olan ısıtma ve soğutma işlemleri için veya içersindeki mal miktarının doğru tespiti için ölçülmek istenir. Sıcaklık ölçüm sensörü çoğunlukla pt100’dür. Genellikle tek noktadan ölçüm yapılmasına rağmen tank içersindeki mal sıcaklığı aşağıda soğuk yukarıda sıcaktır. Isıtma karakteristiğine bağlı olarak alt seviye ve üst seviyede ki sıcaklık farklılığı çok büyük rakamlara ulaşabilir. Ortam sıcaklığında uzun süre bekleyen bir tankta alt ve üst sıcaklıklar eşittir.

Ölçülen değerleri sayısal ortama aktarılması:

Seçtiğimiz sensöre bağlı olarak analog veya seri haberleşme formatındaki bilgiler önce plc veya veri toplama kartımızı daha sonrada scada yazılımımıza aktarılır. Sensörler modbus veya ethernet çıkışlı seçilirse taşınan bilgide hiç bir kayıp olmayacağından daha doğru bir çözüm olacaktır. Ancak analog çıkışlı bir sensörde tercih edilebilir.

Kontrol sistem algoritması:

Tank kontrol algoritmasında en önemli operasyon ısıtma işlemidir. Tank alt seviyesinde 2 adet, orta seviyede 1 ve üst seviyede 1 pt100 ile tank sıcaklığı toplam dört noktadan ölçülmektedir.Bu sayı uygulamaya göre artırılabilir veya azaltılabilir. Basınç sensörü veya seviye sensöründen den ölçülen seviye değerine göre yazılım seviyenin üstünde kalan sıcaklık sensörünü devre dışı bırakır. Devre de bulunan sensörlerin ortalama sıcaklığını hesaplar ve sıcaklık kontrolünü bu sıcaklık değerine göre yapar. Operatör doğru ölçtüğünden şüphelendiği sensörü scada ekranında devre dışı bırakabilir.

Tank kontrol sistemlerinde yukarıda anlatıldığı gibi standart scada uygulamalarının ötesinde işlemler gereklidir. Tank gauging software’ları da çoğu zaman yeterli gelmez zira bilgisayar yazılım programları gibi ilave yapamazsınız. Mevcut algoritmalardan sadece seçim yapabilirsiniz. Ayrıca ölçülen ve hesaplanan veriler sayısal ortamda çok daha uzun süreli saklama istenilir. Erişim kolaylığı ve diğer yazılım sistemleriyle entegrasyon düşünüldüğünde bunun tek yolunun Sql server olduğu aşikardır. Tank gaugin yazılımları bu kısımdada sınırlı seçeneklere sahiptirler.