Enerji Tüketimi izleme ve raporlama

Enerji tüketimi izleme raporlama Scada çözümlerimiz 

Enerji tüketimi izlenmek istenen makina veya bölgeye enerji analizörü takılır. Enerji analizörlerinden bilgiler modbus RTU ile alınır. Bu bilgiler PC ye TCP/IP veya RS232 seri port üzerinden aktarılır. TCP/IP gateway kullanılması durumunda networkteki tüm PC ler tarafından enerji analizörleri izlenebilir.  Enerji analizörlerinden Voltaj, Akım, Güç, Frekans, Harmonik bilgileri gibi 100’ün üzerinde bilgi alınır ve istenen periyotlarda otomatik kaydedilir.

Izleme programı analizör üzerindeki bilgileri (güç totalizörü gibi) direk gösterebildiği gibi geriye dönük bilgileride database üzerinden gösterebilir. Bu bilgiler geçmişe dönük olarak istenen tarih saat aralığında lokasyona göre raporlanır ve kıyaslama ve analiz imkanı sağlar. Datalar grafik ortamda analiz edilebildiği gibi Text ve Excel ortamında otomatik atılabilir ve analiz edilebilir. Enerji miktarında istenen değişim durumlarına göre SMS ceya Mail göndertimide mümkündür.

grafik ekranda enerji tüketimi izleme

Elektrik enerjisine ilave olarak değişik lokasyonlardaki su tüketim bilgilerinin de izlenmesi mümkündür. Bunun için debimetre veya daha ekonomik çözüm olan pulse çıkışlı su sayacı kullanılır. Su sayaçları mevcutsa ekonomik olması açısından mevcut su sayacına pulse çıkışı için elektronik ilave edilmesi de mümkündür. Pulse çıkıışı modbus RTU çıkışlı endüstriyel bir sinyal toplama cihazına girilebileceği gibi bir PLC üzerinede girilecek şekilde sistem kurulumu mümkündür. Su tüketimine ek olarak Atık su miktarlarıda izlenebilir. Bunun için daha çok endüstriyel debimetreler kullanılır.

İzlenebilecek enerji tüketim ve üretim türleri aşağıdadır

1. Elektrik enerjisi tüketimi
2. Su tüketimi
3. Basınçlı hava tüketimi
4. Buhar tüketimi
5. Hammadde tüketimi (prosese uygun çözüm dizayn edilir.)

Enerji verimliliği artırma yöntemleri

İdas Endüstriyel kontrol sistemleri tarafından, değişik fabrikalarda enerji verimliliğinde mevcut durum analizi ve enerji verimlilik potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla enerji ön-etüdü çalışması yapılmış ve bu çalışmalar sonrasında enerji verimi artırma için proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Özellikle ülkemizde bu konuda ciddi bir açık olup bir çok tesis düşük yatırımlarla yüksek enerji tasarrufu yapabileceklerinin farkında bile değildirler.

Enerji verimliliği ile ilgili olarak 100’ün üzerinde küçük önerilerimiz olmaktadır. Önerilerimizin bir kısmı yatırım gerektirmeyen uygulamalar ve bilinçlendirmeler olup personellere verilen eğitimlerle yapılır. Diğer bir kısmı ise yatırım gerektiren önerilerdir. Ancak Yatırım geri dönüş süresi (ROI : Return On Investment) ROI <= 12 ay olan öneriliremizin uygulanması ile orta büyüklükte bir tesisin enerji tüketim miktarlarında %40’a varan oranlarda tasarruf sağlanır.

Özellikler Buhar kazanlarında, buhar hatlarında, soğutme ve ısıtma sistemlerinde, yüksek gerilim trafolarında, pompa kontrollerinde ve azada olsa aydınlatma sistemlerinde yapılacak basit çalışmalarla ciddi oranlarda verim artırılması mümkündür.

Enerji verimliliği artırma çalışmaları için bizle irtibata geçebilirsiniz.