Makina imalatı, Endüstriyel otomasyon

Özel Makina İmalatı Ve Endüstriyel Otomasyon

Özel Makina imalatı

Makineler enerjinin bir durumdan başka bir duruma dönüşümünü sağlayan ve insanlık yararına bir takım ürünler elde edilmesine yarayan sistemlerdir. Bir makinanın tasarlanması için öncelikie makinadan ne beklendiği, yani ihtiyaç tanımlanmalıdır. Ardından fiziksel ve matematiksel modelin oluşturulması ile kağıt üzerinde makinanın ilk temelleri atılmış olur. Makinanın kurulması aşamasında ne tür makina elemanları kullanılacağı , bu elemanların birbirleriyle olan fiziksel ilişkilerin nasıl teşkil edeceği hangi malzemeler ve hangi üretim yöntemleri ile elde edecekleri gibi soruların ceveplanması gerekecektir.      

Bazı fikirler kağıt üzerine döküldüğünde bugün için ütopik ( yapılması olağan dışı ) görünebilir.ancak bugünlerde geçmişte hayal ürünü olarak değerlendirilen , küçümsenen tasarımların hayata geçirilmesi sayesinde gelinmiştir.

Siparişe özel makina imalatı

İhtiyaçlarınız tanımlanarak size en uygun çözümün bulunması temel hedeftir. Amaca uygun endüstriyel ürünlerin mekanik ve elektronik sistem tasarımları firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Sanayinin İhtiyaçlarına yönelik özel tasarım ve üretim hatları imalatı Firmaya özel makina tasarımı , analizi projelendirmesi ve imalatı Firmamızın kalitesiyle tanışan müşterilerimizin ürettiğimiz makine ile daha hızlı iş yapacak ve daha çok gelir elde edilecektir. Firmamız uzun yıllar sektörde hizmet vermesi ve ürettiği makinalarda ön plana çıkması herzaman tercih edebilme  sebeplerimizden biridir.

Yaptığımız özel makinalar

Bant kantarlı yağ dozajlama makinası

Banttan geçen ürün miktarı bant kantarı ile ölçülür. Ekranda bant kantarında olabilecek tüm fonksiyonlar mevcuttur. Banttan geçen ürün miktarına orantılı olarak ürüne yağ dozajlanır. Yağ dozaj miktarı ekrana girilir Örnek olarak ekrana %0.1 girildiğinde ürünün binde biri oranında ürüne yağ dozajla anlamına gelir.

Yağ dozajlaması için hassas dozaj pompası kullanılır. Grundfos dozaj pompası aynı zamanda debimetre gibi bastığı ürün bilgisinide 4-20mA olarak geri verir.

Bant kantarları

Bant kantarı konveyör banttan geçen hareket halindeki ürünlerin miktarının ölçülmesi amaçlı kullanılır. Konveyör bant üzerindeki rulolara loadcell takılarak bant kantarı yapılır, banttan geçen ürün miktarı ölçülür. İhtiyaca uygun olarak tek rulo tartım, çift rulo tartım veya komple konveyör bandın tartımı şeklinde uygulamalar yapılır.

Loadcell’e ilave olarak banda encoder takılır. Temel olarak loadcell den gelen ağırlık bilgisi kg/m ve encoder den gelen hız bilgisi birimi m/dk dır. İki değerin çarpımı kantar kapasitesini verir ve bu değerler yardımıyla kantardan ne kadar ürün geçmiş hesplanır. Prosese uygun olarak geçmesi gereken ürünün sağlanması için hız kontrolü yapılır. Veya geçen ürün miktarına göre ilave ürün dozajlama yapılır.

Bant kantarında tartım kontrol cihazı yerine PLC kullanarak geliştirdiğimiz özel yazılım sayesinde daha ekonomik ve fonksiyonellik sağlanmıştır.

Kargo sektörü için ölçü tartım sistemi

Ürün desisi hesaplanır ve koli barkodu ile eşleştirilip sisteme gönderilir. Konveyör banttan geçen koli üzerindeki barkod okunur, sick sensörler ile koli hacmi okunur ve loadcelli tartım sistemi ile koli ağırlığı okunur. Koli desi miktarı hesaplanmış olur.

300kg full tartım sıkalasına sahip kantarda +-20 gr hassasiyet yakalanmaktadır.
Kantar tartım bilgisi sisteme PLC seri portu üzerinden gönderilmektedir. TCP/IP olarakta gönderimi mümkündür.

Çikolata sıraya dizeme, ayırma ve flowpack besleme makinası

Konveyör hattan gelen çikolatalar flowpacklere otomatik besleir. Bunun için öncelikle hat alt ve üst konveyör olmak üzere ikiye ayrılır. Altlı üstlü giden her bir konveyör sonundaki ayırıcılarla gruplar flowpac’e gönderilir.

800 ad/dk ile gelen çikolatalar 400ad/dk hız kapasiteli 2 flowpack’e beslenir.

Gıda sektörü için Giyotin makinası

Licorice ürünlerinin hat çıkışında ekrandan girilen ürün boyuna göre nizami bir şekilde kesilmesi için yapıldı. Extruder hattından çıkmış ve soğutma tünellerinden geçerek bant üzerinde gelen ürün giyotin makinasına girer. Giyotin ekranından ürün boyu girilir. Gırilen ürün boyuna göre ürünler bantla senkron bir şekilde kesilir. Burada iki eksenli servo sistemi kullanılmıştır ve senkron kesim yapılır. Bıçak bant üzerine inip her kesim yaptığında bant hızı ile senkron hareket yapar. Bu sayede ürünün nizami kesim işlemi sağlanmış olur.

Giyotin büyüklüğüne göre 600 kesim/dk hızına kadar çıkılması mümkündür.

Silindirik hareketli giyotin makinası (döner giyotin)

Silindirik giyotin, daha ekonomik olan kesim makinasıdır. Tek servo sistemi kullanılır ancak tek servo ile kesim sırasında bantla senkron hareket sağlanır. Bant ve makina ömrü silindirik giyorinde daha uzundur. Ekonomik olmasının yanında bakımı daha kolaydır. Tek dez avantajı kesebileceği ürün boyunun sınırlı olmasıdır. Bıçağın bantla senkron hareket yapabilmesi için silindirin belli bir açıyı kat etmesi gerektiğinden kesim sırasında belli bir mesafede yol katedilir.

Kesilecek ürün özelliklerine göre ve bant hızına göre değişim göstermekle birlikte min ürün kesim boyu 4cm dir.

Sıraya dizme makinası, yan yana gelen birden fazla ürünü tek sıraya düşürme
(3 sıra gelen ürünü teke düşürme)

Yan yana gelen 3 sıra halindeki ürün bu sistemle tek sıraya düşürülerek flowpack’e besleme yapılır. Her bır sıradan 90 ad/dk hızla gelen ürünler sıraya dizme çıkışında tek sıra olarak 270ad/dk hızla flowpacke gönderilir. Ürünler 2 veya daha fazla hattan geliyorsa da aynı mantıkla tek sıraya dizilir, ard arda dizilmiş olur.

Makinanın en önemli özelliği 300 ad/dk ya çıkabilen yüksek hızlıdır. Servo motorlar kullanılmıştır. Bu hız çakıbilmesi için özel PLC programı geliştirilmiştir.

Otomatik kasa veya koli tartım dolum makinası

İşletmelerde seri halde çıkan dökme ürünlerin kutu, kasa ve benzeri haznelere tartılarak otomatik alınmasını sağlayan dolum sistemidir. Çoğu işletmede bu tarz dolum işleri elle yapılmakta ve bu sistem sayesinde eleman tasarrufuna gidilir.

Üretimden gelen seri ürün şekilde görülen çift yönlü çalışabilir ve sağa sola hareket edebilir bant üzerine dökülür. Bu bant aynı anda bir kasa veya kutuya dökme işlemi yapar. Her bir kasanın konduğu kısımda bir adet loadcell mevcuttur. Kasa loadcell platformuna konduğunda kasayı algılayan sensör otomatik dara aldırır. Diğer taraftaki kasa dolum işlemi bittiğinde bant bu kasa yönüne dönmeye başlar ve kasayı doldurmaya başlar. Kasa dolarken bant sağa ve sola hareket ederek kasa üzerine ürünleri sererek düz bir dolum oluşmasını sağlar. Ekrandan girilen istenilen kg değerine kasa ulaştığında diğer tarafa konan kasaya dolum başlar. Her bir kasa dolduğunda operatörün dolan kasayı alması için ekrandan sesli ve görsel uyarı verilir.

Makinanın temel özellikleri :

1. Tartımın otomatik yapılmasından dolayı eleman tasarrufu yapılır.

2. Konveyör bantla dolum yapıldığı için ürünün şekli biçimi önemli olmayıp ürünlerin ezilmesi veya zarar görmesi durumu oluşmaz.

3. Konveyör bant sağa sola dönerek kasaları doldurmakta ve buna ek olarak kendi ekseninde sağa ve sola hareket ettiği için ürünleri kasa içerisine sererek doldurur.

Böylece nizami bir dolum şekli elde edilir.

Palet transfer ve palet yük asansörleri

 

Malzemeleri dikey olarak hızlı ve etliki bir şekilde kodlara taşımaya yarar. Hidrolik sitemlerin yardımıyla tamamen otomasyonlu ve gerek standart gerekse müşteri ihtiyacına göre üretilebilir.

Palet ve Yük Asansörleri, paletli yüklerin katlar arasında taşınması amaçlı kullanılmaktadır. Yükün miktarı palet ebatları ve kat yüksekliğine uygun olarak dizayn edilmektedir. Palet asansörlerinin giriş ve çıkışlarında mutlaka yük giriş ve çıkışını sorunsuz sağlamak için asansörle koordineli çalışan konveyör sistemleri bulunmaktadır. Konveyörlerin uzunlukları en az 1 paletlik olup daha fazlası için firmanın yerleşim ve stoklama alanına göre değişebilir.

Üretimi Yaptığımız Palet ve Yük Asansörleri Özellikleri

  • Ağır yüklere karşı dayanıklı sistemlerdir.
  • Sessiz motor sistemleri tercih edilmektedir
  • Bakım ihtiyaçları az olan mekanik parçalardan oluşmaktadır.
  • Sistem içerisinde kullanılan rulman grupları ve makara sistemleri uyum içerisinde çalışmaktadır.

Projelendirme ve İhtiyaç Tespit Aşamaları

Her işletme için ve kullanım amacına göre ihtiyaç olan palet ve yük asansörleri değişkenlik göstermektedir. Yerinde tespit hizmetimiz ile taşınması yapılacak paletlerin ağırlık kontrolleri yapılmaktadır.

Firmamız tarafından ihtiyaç doğrultusunda istenilen ebat ve ölçülerde Palet ve Yük Asansör sistemleri imalatı yapılır, uzman kadromuz ile yerinde montaj hizmeti vermekteyiz. Yüksek kalite ve dayanıklı sistemlerin kurulumu için telefon numaramızdan bilgi isteyiniz. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Mobil dozajlama enjeksiyon sistemi

Portatif ve gezici bu sistemde 4 adet gelişmiş dozajlama pompası ile yüksek basınçta extruder hattına dozajlama yapılır. Pompalar gıdaya uygun olup extruderden 50bar basınç altında geçen sıvı pişmiş hamura bu sistemle asit-boya ve aroma enjeksiyonu ve dozajlaması sağlanır.

Ekrandan dozaj oranı girilir. PLC sistemi girilen dozaj oranına göre pompaları kontrol eder. Pompalar basma miktarını geri PLC ye gönderirir. PLC PID yaparak dozaj mşktarını hassas bir şekilde sağlar. Ayrıca haznelerde seviye sensörleri vardır ve dozajlanacak ürün azaldığında sesli ve görsel uyarı verir. Yine pompalarda piston veya diyafram hatası ve benzeri hata sinyalleride PLC sistemi dokunmatik operatör ekranında gösterir.

Jelly ürünleri içerisinden otomatik yabancı madde ayıklama makinası

Konveyör banttan geçen ürün içerisindeki yabancı maddeleri üründen uzaklaştıran sistemdir. Hava üfleme ve vakum mantığı ile çalışır ve ürün yoğunluğundan düşük her türlü yabancı madde üründen uzaklaştırılır.

Özellikle jelly yumuşak şeker üretiminde, ürün içerisinde tahta kalıplardan dökülen tahta parçalarının üründen uzaklaştırılmasında kullanılır. %95 oranında doğrulukla ürün yoğunluğundan hafif her türlü yabancı madde üründen uzaklaştırılır.

Ürün jellly (yumuşak şeker) olmasa dahi sistem mantık itibari ile ürünün yoğunluğundan hafif her türlü yabancı maddeyi üründen uzaklaştırır. Bunlar iplik, tüğ, kağıt, bez vb. Yabancı maddeler olabilir.

Licorice Pişirme hattı

Gıda Makinaları imalatında Yumuşak Şeker(Jelly), Sert Şeker(Toffy), Licorice, Sakız ve diğer gıda makinaları imalat sektöründe tecrübeli ve mühendis kadrosu ile teknolojiyi yakından takip ederek; üstün teknoloji gıda üretim makinaları çözümlerinin yanı sıra müşterilerimiz ile sürekli temas halinde kalarak ihtiyaca yönelik özel projeler sunmakta ve hizmet vermekteyiz.

Licorice Tartım sistemi

Licorice üretim Prosesinin başlangıcıdır.
Orantılı solüsyon hazırlamak için ekonomik tartımlı, yüksek kaliteli, hızlı ürün değişiklikleri sağlayan hassas tartım sistemidir.

Licorice Dozajlama Sistemi

Hassas dozajlama pompaları ile haznelerdeki aroma ve boyalar ürün dağıtım gövdesine dozajlanır.

Licorice Sugar Paste Extruder

Çeşitli  viskozitedeki ürünlerin ekstrüzyonu için tasarlanmış 2 vidalı extruderdir. Licorice ürünlerini dolgulu biçimde oluşturmak için kullanılır.

Licorice Kalıplar

Licorice şekillendirme sisteminde, kemer, spagetti, halat, kablo, iki katlı, içi boş, dolgulu tip ve farklı kombinasyonlarda ürünler için kullanılan kalıplardır.

Licorice Yağlama

Paketlenecek licorice  ürünlerini  korumak yada ürünlerin birbirine yapışmasını önlemek amacıyla kullanılan bir sistemdir.

Licorice şeker Kaplama

Licorice Ürünlerinin  üzerini homojen dağılımlı , otomatik olarak şeker kaplanması amacıyla kullanılan bir sistemdir.

Licorice Kesme Giyotin

Licorice şekillendirme sistemi sonunda, bant hızı ile sekronize çalışan kesme bıçağı ile dikey temiz bir kesim yapan, ürün uzunluğu ve kalınlığına göre esneklik sağlayan bir mekanizmadır..

Licorice Tas Dolum

Licorice hattından çıkan ğrünler taslara otomatik makina ile konulur.

Licorice Seperatör besleme ve otomatik seperatör dolum makinası

Tamamen servo motorların senkronizasyonu ile çalışan ve licorice hattından çıkan ürünleri seperatörlere otomatik dolduran makinadır.

Jelly Pişirme hattı

Gıda Makinaları imalatında Yumuşak Şeker(Jelly), Sert Şeker(Toffy), Licorice, Sakız ve diğer gıda makinaları imalat sektöründe tecrübeli ve mühendis kadrosu ile teknolojiyi yakından takip ederek; üstün teknoloji gıda üretim makinaları çözümlerinin yanı sıra müşterilerimiz ile sürekli temas halinde kalarak ihtiyaca yönelik özel projeler sunmakta ve hizmet vermekteyiz.

Jelly Tartım sistemi

Jelly (Yumuşak Şeker) üretim Prosesinin başlangıcıdır.
Şekerleme solüsyonu hazırlamak için ekonomik tartımlı,yüksek kaliteli, hızlı ürün değişiklikleri sağlayan hassas tartım sistemidir.

Jelly pişirme ve vakumlama

Jelly (Yumuşak Şeker) üretim Prosesinin hızlı ve homojen  pişirme sağlayan ünitesidir.Bu üniteden geçen ürün de  bulunan su, vakumlama tankından pompa vasıtasıyla dışarı atılır.

Jelly dozajlama

Jelly (Yumuşak Şeker) üretim hatlarında Gravimetrik karıştırma ve aroma & boya dozajlama yapan bir sistemdir. Mogul hattı üzerine konumlandırılır.

Jelly havalandırma ve köpüklendirme Aerator sistemi

Jelly ( Yumuşak Şeker ) Üretim Hattında sürekli kontrollü havalandırma sistemi ile karıştırma kafasında ürün iyice karıştırılarak köpüklendirilir.

Jelly Yağlama Tamburu

Jelly Üretim Hattında ( Yumuşak Şeker ) şekilendirilmiş ürünler, bir tambur içerisine homojen dozajlanan gida yağı ile yağlanır.,

Jelly Şeker kaplama tamburu

Jelly ( Yumuşak Şeker ) Hattında yüzeyine buhar verilmiş ürünler paslanmaz tambur içine aktarılan şeker ile  kaplanır.

Jelly Kasa tartım ve mogul sonrası ekipmanlar

Jelly ( Yumuşak Şeker ) hattında şekillendirilmiş yağlanmış veya şeker kaplanmış ürünlerin kasalara istenilen kg da alınmasını sağlar. İki istasyonludur.

Sakız üretim hattı

Gıda Makinaları imalatında Yumuşak Şeker(Jelly), Sert Şeker(Toffy), Licorice, Sakız ve diğer gıda makinaları imalat sektöründe tecrübeli ve mühendis kadrosu ile teknolojiyi yakından takip ederek; üstün teknoloji gıda üretim makinaları çözümlerinin yanı sıra müşterilerimiz ile sürekli temas halinde kalarak ihtiyaca yönelik özel projeler sunmakta ve hizmet vermekteyiz.

Draje sakız

Z Bıçaklı Mikser: 

Z tipi karıştırıcılar ile sert sakız kütleleri ısıtma ceketli hazne içinde karıştırılır.

Exruder : 

İkiz dönen vida sistemi ile yüksek vizkozlu sakız hamurunu levha formunda oluşturmak için kullanılır.

Yuvarlama ve Dilimleme: 

Draje ve stick sakızda istenilen formun verilebilmesi için gerekli istasyonlardan oluşmaktadır.

Stick Sakız

Z Bıçaklı MİKSER : 

Z tipi karıştırıcılar ile sert sakız kütleleri ısıtma ceketli hazne içinde karıştırılır.

Exruder : 

İkiz dönen vida sistemi ile yüksek vizkozlu sakız hamurunu levha formunda oluşturmak için kullanılır.

Yuvarlama ve Dilimleme: 

Draje ve stick sakızda istenilen formun verilebilmesi için gerekli istasyonlardan oluşmaktadır.

Yuvarlak sakız

Z Bıçaklı MİKSER : 

Z tipi karıştırıcılar ile sert sakız kütleleri ısıtma ceketli hazne içinde karıştırılır.

Extruder : 

İkiz dönen vida sistemi ile yüksek vizkozlu sakız hamurunu dairesel kesitli formda oluşturmak için kullanılır.

Dolgu besleme ünitesi : 

Extruder den çıkan dairesel kesitli sakız formunun içine sıvı şurup doldurmayı sağlayan ünitedir.

Form verme makinası : 

Extruderden çıkan daire kesitli formdaki sakızların küresel ürüne dönüştüren makinadır.

Soğutma tüneli: 

Küresel formdaki ürünlerin serbest hareketle soğutulması sağlanır.

Kaplama kazanı: 

Küresel formdaki ürünlerin yüzeylerinin aroma ve boya içerikli şurup ile belirli incelikte ve homojen olarak kaplanmasını sağlayan dairesel kazanlardır.

Sarımlı sakız , metre sakız

Z Bıçaklı MİKSER : 

Z tipi karıştırıcılar ile sert sakız kütleleri ısıtma ceketli hazne içinde karıştırılır.

Exruder : 

İkiz dönen vida sistemi ile yüksek vizkozlu sakız hamurunu levha formunda oluşturmak için kullanılır.

Yuvarlama ve Dilimleme: 

Draje ve stick sakızda istenilen formun verilebilmesi için gerekli istasyonlardan oluşmaktadır.

Boy kesme: 

Dilimlenmiş sakızların uzunluklarının belirlenen ebatta kesilme işlemidir.

Sarım sistemi: 

Dilimlenmiş belirli uzunlıkta kesilmiş ürünlerin spiral şekilde sarılmasını sağlyan mekanizmadır.

Etiketleme: 

Sarımlı sakızların konulduğu plastik kutuların yüzeyine marka ve bilgilendirme amaçlı etiketleri yapıştıran makinadır.

Body sleeve: 

Plastik kutuların çevresine koruma folyosunun buhar verilerek yapıştırılmsını sağlayan makinadır.

Balon sakız

Z Bıçaklı MİKSER: 

Z tipi karıştırıcılar ile sert sakız kütleleri ısıtma ceketli hazne içinde karıştırılır.

Exruder: 

İkiz dönen vida sistemi ile yüksek vizkozlu sakız hamurunu levha formunda oluşturmak için kullanılır.

Soğutma tüneli: 

Küresel formdaki ürünlerin serbest hareketle soğutulması sağlanır.

Marshmallow üretim hattı

Gıda Makinaları imalatında Yumuşak Şeker(Jelly), Sert Şeker(Toffy), Licorice, Sakız ve diğer gıda makinaları imalat sektöründe tecrübeli ve mühendis kadrosu ile teknolojiyi yakından takip ederek; üstün teknoloji gıda üretim makinaları çözümlerinin yanı sıra müşterilerimiz ile sürekli temas halinde kalarak ihtiyaca yönelik özel projeler sunmakta ve hizmet vermekteyiz.

Tartım sistemi

Marshmallow üretim Prosesinin başlangıcıdır.
Orantılı solüsyon hazırlamak için ekonomik tartımlı, yüksek kaliteli, hızlı ürün değişiklikleri sağlayan hassas tartım sistemidir.

Pişirme ve vakumlama

Orantılı solüsyon hazırlamak için ekonomik tartımlı, yüksek kaliteli, hızlı ürün değişiklikleri sağlayan hassas tartım sistemidir.

Dozajlama

Marshmallow üretim hattında, hassas pompalarla aroma & boya dozajlama yapan bir sistemdir.

Soğutma

Ürünün temperlenmesi için, yüzey oranı yüksek bir alandaki ısı transferleriyle soğutma ve ısıtma yapan bir sistemdir.

Havalandırma Aerator sistemi

Orantılı solüsyon hazırlamak için ekonomik tartımlı, yüksek kaliteli, hızlı ürün değişiklikleri sağlayan hassas tartım sistemidir.

Şekillendirme Form verme

Mutfak alanında hazırlanıp, pompalanan ürün bu alandaçeşitli şekillere dönüştürülür. Bant üzerinde hafif bir katman şeklinde dökülen dextroz üzerine dökülen ürün üzerine daha sonra bir katman daha dextroz dökülür.Ürünler giyotinde kesilir. Titreşimli elekte ürünle dektroz birbirlnden ayrılılır. Bu süreçlere hiçbir operatör müdahalesi yoktur.

Gıda sektörü için diğer üretim hattı, makina ve sistemleriz

Cooling drum

Proses kazanları

Basınç tankı

Stok kazanları

Şeker, un, nişasta hazneleri ve helezonları

Yağ eritme haznesi

by pass’lı ürün filtresi

Sakız extruder kafası

tekli pens

tepsi çevirme

tepsi taşıma ayağı

zincir yatakları

depozitör pumps

nozzle plates

cleaning bar

Gıda sektörü için; başta Kervan gıda olmak üzere yapmış olduğumuz Jelly pişirme hattı, licorice pişirme ve üretim hattı, Marsshmallow üretim hattı, Sakız hatları ve diğer özel çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.

çoklu delme kafası,çoklu kılavuz çekme,perçin makinası,çoklu perçinleme,honlama kafası,delme ünitesi,otomasyon,özel makine imalatı,multi spindle drilling heads,drilling units,riveting machines,automation systems,tapping units,adim,adım makina,adım,kalıp sanayi,delik delme üniteleri,diş çekme üniteleri,oyomasyon,kalıp,perçin,

Faydalı bilgiler : Kablo Seçim Cetveli | PLC | HMI | SCADA | Endüstri 4.0 | Servo motor | AC motor | Step motor | DC motor | Loadcell | Konveyör | Profinet | Direnç değeri okuma |

Son yazılar : DC motor sürücü devresi | Elektrik nedir | Elektrik sigortası | Elektrik trafoları | Fabrika otomasyon | Fiber optik nedir | Güneş enerjisi nedir | ilk yardım | izolatör | jeneratör | Koaksiyel kablo nedir | Kompanzasyon | Konnektör nedir | Paratoner | rezistans nedir | Step motor sürücü nedir | Step motor sürücü çeşitleri | Stroboskop nedir | Takometre nedir | Topraklama | Arduino | Stirling motoru | Load cell kablosu | Mekanik enerji | Fabrikalar için tasarruf önerileri |